Kiến thức Kinh tế

Công viên Khoa học công nghệ (Science and Technology Parks) là gì? Chức năng

15:19 | 01/04/2020

Chia sẻ

Công viên Khoa học công nghệ (tiếng Anh: Science and Technology Parks) là môi trường tốt nhất cho các định chế của nền kinh tế tri thức, đồng thời có tính toàn cầu hóa. Đây là khu vực nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nền kinh tế quốc gia.
Công viên Khoa học công nghệ (Science and Technology Parks) là gì? Chức năng - Ảnh 1.

Hình minh hoạ (Nguồn: world-architects)

Công viên Khoa học công nghệ

Khái niệm

Công viên Khoa học công nghệ trong tiếng Anh được gọi là Science and Technology Parks.

Công viên Khoa học công nghệ là môi trường tốt nhất cho các định chế của nền kinh tế tri thức, đồng thời có tính toàn cầu hóa. Đây là khu vực nâng cao tính cạnh tranh của sản phẩm nền kinh tế quốc gia.

Chức năng chủ yếu

Công viên Khoa học công nghệ có các chức năng chủ yếu sau:

- Thúc đẩy tinh thần khởi sự doanh nghiệp và ươm tạo các doanh nghiệp, đổi mới công nghệ

- Tạo ra cơ hội thương mại và giá trị gia tăng mới, cao hơn cho các công ty đã trưởng thành

- Tạo công việc dựa trên nền tảng tri thức công nghệ

- Xây dựng các không gian hấp dẫn các người lao động tri thức đến làm việc trong các lĩnh vực đang nổi lên

- Đẩy mạnh tổng hợp nguồn lực giữa Đại học và Doanh nghiệp.

Kinh nghiệm các nước đã xây dựng các Công viên Khoa học công nghệ là các khu này được xây dựng kề bên khu vực đại học. 

Kết quả hoạt động của Công viên Khoa học đều thành công tại các nước, mang lại lợi ích vượt trội cho phát triển kinh tế vùng, địa phương, có hiệu quả cao.

Vai trò 

Vai trò thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh, bền vững của các Công viên Khoa học công nghệ tại các quốc gia:

Khu công nghệ cao, Công viên Khoa học công nghệ với các dạng mô hình khác nhau đã xây dựng trong khoảng nửa sau thế kỉ thứ 20, đã có một vai trò nhất định trong phát triển các công nghệ mới. 

Vì các thành quả nghiên cứu và triển khai sản phẩm khoa học và công nghệ đã có một môi trường thuận lợi nhất để thương mại hóa và đạt lợi nhuận rất lớn so với các sản phẩm thông thường trong công nông nghiệp và dịch vụ trước đây.

Hiện nay, đa số các nghiên cứu cơ bản (Toán, Vật Lí, Thiên văn, Vật liệu mới..) vẫn được các quốc gia tài trợ, nhưng trong các mô hình Công viên Khoa học công nghệ trên thế giới đã thành công không có hoạt động nghiên cứu cơ bản, mà tất cả hoạt động của các khu này đều nhắm đến tạo ra sản phẩm công nghệ cao "bán được".

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan về qui hoạch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Diệu Nhi