|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HM Revenue and Customs - HMRC) là cơ quan nào?

10:43 | 29/11/2019
Chia sẻ
Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (tiếng Anh: HM Revenue and Customs, viết tắt: HMRC) là một cơ quan chính phủ của Vương quốc Anh.
aseankorea

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HM Revenue and Customs - HMRC) (Nguồn: www.gov.uk)

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh (HM Revenue and Customs - HMRC)

Cơ quan Thuế và Hải quan Anh - danh từ, trong tiếng Anh được dùng bởi cụm từ HM Revenue and Customs, viết tắt là HMRC.

Được thành lập bởi Đạo luật Nghị viện năm 2005 với tư cách là cơ quan thay thế cho cơ quan thanh toán, hải quan và thuế tiêu thụ nội địa, HMRC là cơ quan thực hiện tất cả các chức năng nói trên của Vương quốc Anh. 

HMRC được thành lập nhằm thanh toán chi phí trả cho các dịch vụ công cộng của Vương quốc Anh; giúp đỡ các gia đình và cá nhân nằm trong diện được hỗ trợ tài chính với mục tiêu hoạt động vô tư, công bằng, trung thực và hiệu quả.

HMRC là cơ quan chính phủ nhưng không có bộ trưởng (NMGDs), được thành lập bởi Ủy ban Thuế và Hải quan Vương quốc Anh (CRCA). HMRC báo cáo với Quốc hội thông qua Bộ trưởng Tài chính, người giám sát hoạt động chi tiêu của cơ quan này. HMRC là cơ quan hàng đầu của ương quốc Anh về bảo vệ và thực hiện các chính sách.

Nội dung hoạt động của HMRC

Chức năng và nhiệm vụ

- HMRC bảo vệ dòng tiền cho quy trình kế toán của chính phủ trung ương và tài khoản hiện tại của chính phủ (tiền được giữ từ thuế và các khoản thu khác của chính phủ trong Quỹ Hợp nhất) thông qua các hoạt động thu thập và tuân thủ các qui định. 

- Đảm bảo rằng nguồn tiền có sẵn để tài trợ cho các dịch vụ công cộng của Vương quốc Anh.

- Tạo điều kiện hợp pháp hóa các hoạt động thương mại quốc tế, bảo vệ an ninh, tài chính, kinh tế, xã hội và tài sản của Vương quốc Anh trước, thu thập số liệu thống kê thương mại của quốc gia.

- Quản lý các khoản thanh toán theo luật định.

- Giúp đỡ các gia đình và cá nhân bằng cách hỗ trợ tài chính thông qua thanh toán tín dụng thuế. Đồng thời là cơ quan quản lí quyền lợi của trẻ em.

- Hầu hết mọi cá nhân và doanh nghiệp ở Vương quốc Anh là khách hàng trực tiếp của HMRC.

- HMRC quản lí hệ thống thuế theo cách đơn giản, tập trung vào khách hàng và đề cao sự hiệu quả.

- Là cơ quan quản lí các dịch vụ ngân hàng của chính phủ.

- HMRC cung cấp dịch vụ đồng đều, chính xác dựa trên sự tin tưởng và tôn trọng.

Mục tiêu chiến lược

- Thu các khoản thu đến hạn;

- Hạn chế việc trốn thuế, chuyển đổi thuế;

- Bên cạnh việc thanh toán, HMRC thiết kế và cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp, hiệu quả. (Theo www.gov.uk)

Hoàng Huy