|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chủ hộ gia đình (Head of Household) là ai? Có nghĩa vụ khai thuế như thế nào?

22:05 | 25/03/2020
Chia sẻ
Chủ hộ gia đình (tiếng Anh: Head of Household) là người có thể khai thuế rằng họ trả hơn một nửa chi phí hỗ trợ và nhà ở cho người phụ thuộc.
Chủ hộ gia đình (Head of Household) là ai? Đặc điểm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: SmartBuddy)

Chủ hộ gia đình 

Khái niệm

Chủ hộ gia đình tiếng Anh là Head of Household.

Chủ hộ gia đình là người có thể khai thuế  rằng họ trả hơn một nửa chi phí hỗ trợ và nhà ở cho người phụ thuộc. 

Người nộp thuế đủ điều kiện tự phân loại mình là chủ hộ gia đình sẽ được khấu trừ nhiều hơn với thuế suất thấp hơn so với người nộp thuế nộp thuế riêng lẻ.

Đặc điểm của Chủ hộ gia đình

Chủ hộ gia đình sẽ được khai thuế nếu người nộp thuế này đáp ứng đủ ngưỡng các điều kiện nhất định.

Họ phải nộp tờ khai thuế cá nhân riêng lẻ với điều kiện chưa kết hôn và sẽ được miễn trừ cho một người phụ thuộc, chẳng hạn như một đứa trẻ hoặc cha mẹ.

Hơn nữa, chủ hộ gia đình phải trả hơn một nửa chi phí hỗ trợ người phụ thuộc và hơn một nửa chi phí để duy trì những tiện ích nhà ở cơ bản.

Để được coi là chưa lập gia đình, chủ hộ gia đình phải độc thân, li dị hoặc được coi là chưa kết hôn.

Người nộp thuế đã kết hôn sẽ được coi là chưa kết hôn nếu họ không sống với vợ/chồng của họ trong suốt sáu tháng cuối năm tính thuế.

Chủ hộ gia đình phải trả hơn một nửa chi phí hỗ trợ và chi phí nhà ở cho người phụ thuộc, bao gồm thực phẩm, quần áo, giáo dục và các nhu cầu khác.

Chủ hộ gia đình cũng phải trả hơn một nửa tiền thuê nhà hoặc phí thế chấp, tiện ích, sửa chữa, bảo hiểm, thuế và các chi phí khác để duy trì nhà ở nơi người phụ thuộc sống hơn nửa năm.

Nhà phải là nhà riêng của người đóng thuế trừ khi người phụ thuộc là cha mẹ của người nộp thuế và nhà là tài sản của cha mẹ.

Ví dụ về việc khai thuế của Chủ hộ gia đình

Khai thuế với tư cách là một chủ hộ gia đình có thể tiết kiệm đáng kể cho người nộp thuế.

Tại Mỹ, thuế suất năm 2019 và 2020 cho các cá nhân kiếm được $50.000 và khai thuế dưới dạng chủ hộ gia đình là 12%.

So sánh gánh nặng thuế được hiển thị dưới đây cho một cá nhân kiếm được $50.000 bằng cách sử dụng các trạng thái khai thuế khác nhau:

- Khai dưới dạng chủ hộ gia đình:

Cá nhân sẽ trả tổng số thuế là: 10% x $14.100 + 12% x $14.100 = $5.718,4

- Một người nộp thuế riêng lẻ hoặc đã kết hôn nhưng nộp riêng lẻ sẽ trả:

10% x $9.875 + 12% x ($40.125 – $9.875) + 22% x ($50.000 – $40.125) = $6.790,4 
($9.875 và $40.125 là các khung thuế thu nhập cá nhân của Mỹ)

Do đó, khai thuế như một chủ hộ gia đình đã tiết kiệm cho người đóng thuế trong giả định này là: $6.790,4 - $5.718,4 = $1,072.

(Theo Investopedia)

Minh Hằng