|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chính sách tỉ lệ cổ tức ổn định (Constant Dividend Policy) là gì?

13:55 | 27/08/2019
Chia sẻ
Chính sách tỉ lệ cổ tức ổn định (tiếng Anh: Constant Dividend Policy) là chính sách mà theo đó công ty cổ phần có thể thực hiện việc chi trả cổ tức theo một tỉ lệ ổn định tính trên lợi nhuận sau thuế của công ty.
Policy-Innovation-Platform-A-Year-in-Review-1600x900

Hình minh họa. Nguồn: brookfieldinstitute.ca

Chính sách tỉ lệ cổ tức ổn định (Constant Dividend Policy)

Định nghĩa

Chính sách tỉ lệ cổ tức ổn định trong tiếng Anh là Constant Dividend PolicyChính sách tỉ lệ cổ tức ổn định là chính sách mà theo đó công ty cổ phần có thể thực hiện việc chi trả cổ tức theo một tỉ lệ ổn định tính trên lợi nhuận sau thuế của công ty.

Các thuật ngữ liên quan

Cổ tức (Dividend) là một phần lợi nhuận sau thuế của công ty dành trả cho các cổ đông hiện hành.

Chính sách cổ tức (Dividend Policy) thể hiện quyết định giữa việc trả lợi nhuận cho cổ đông so với việc giữ lại lợi nhuận để tái đầu tư.

Đặc điểm

Tỉ lệ chi trả cổ tức được xác định bằng cổ tức một cổ phần thường (DPS) chia cho thu nhập một cổ phần thường (EPS). 

Tỉ lệ này được các công ty cố gắng duy trì ổn định qua các năm. Tuy nhiên, do lợi nhuận dao động hàng năm nên làm cho cổ tức cũng bị thay đổi.

Khi thực hiện theo chính sách này, nếu như lợi nhuận doanh nghiệp thường xuyên biến động sẽ kéo theo sự biến động của cổ tức khi đó nhà đầu tư sẽ đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty có nhiều biến động và rủi ro, dẫn đến tỉ suất sinh lời đòi hỏi của nhà đầu tư sẽ có thể tăng lên và làm cho giá cổ phiếu trên thị trường có thể giảm xuống.

Theo chính sách thặng dư cổ tức, giả sử doanh nghiệp luôn theo đuổi tỉ lệ chi trả cổ tức mục tiêu. Sau đó việc thanh toán cổ tức trong năm tới (DPS1) sẽ bằng tỉ lệ không đổi so với thu nhập mỗi cổ phần (EPS).

DPS1 = Cổ tức mục tiêu = Tỉ lệ mục tiêu x EPS1

Thay đổi cổ tức sẽ bằng:

DPS1 - DPS0 = (Tỉ lệ mục tiêu x EPS1) - DPS0

Một doanh nghiệp luôn luôn theo đuổi tỉ lệ chi trả cổ tức mục tiêu sẽ phải thay đổi cổ tức bất cứ khi nào lợi nhuận thay đổi. Nhưng các giám đốc tài chính buộc phải thực hiện chính sách này vì họ tin rằng các cổ đông thích được trả cổ tức ổn định hơn.

Do đó, thậm chí nếu như hoàn cảnh cho phép hỗ trợ việc tăng cao mức cổ tức thì họ cũng chỉ thay đổi một phần mức trả cổ tức mà thôi. Những thay đổi cổ tức của họ dường như khẳng định cho chính sách sau:

DPS1 - DPS0 = Tỉ lệ điều chỉnh x Thay đổi cổ tức

                       = Tỉ lệ điều chỉnh x [(Tỉ lệ mục tiêu x EPS1) - DPS0]

Kết luận

Như vậy, theo chính sách tỉ lệ cổ tức ổn định, công ty luôn giữ được một phần lợi nhuận để lại công ty dành tái đầu tư. 

Nếu thực hiện theo chính sách này sẽ thể hiện sự nhất quán của nhà quản trị công ty trong việc trả cổ tức. Trong trường hợp công ty có doanh thu và lợi nhuận tương đối ổn định thì cổ tức trả hàng năm cũng ổn định theo.

Tuy nhiên, theo đuổi chính sách này cũng làm lộ rõ tính bấp bênh trong hoạt động kinh doanh của công ty, vì cổ tức sẽ thay đổi khi lợi nhuận thay đổi.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Tài chính)

Minh Lan

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?

Nhà đầu tư chứng khoán Mỹ đã quen 'cưỡi bò tót', liệu có đủ bản lĩnh để 'leo lưng gấu'?
Ước tính khoảng 20 triệu người đã bắt đầu chơi chứng khoán trong đại dịch. Trong thị trường hỗn loạn hiện nay, một số người đang thay đổi chiến lược, số khác vội vã thoát thân.