|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (Common Size Income Statement) là gì?

11:11 | 25/05/2020
Chia sẻ
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (tiếng Anh: Common Size Income Statement) là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong đó mỗi khoản mục được biểu thị bằng phần trăm giá trị của doanh thu.
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (Common Size Income Statement) là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa, Nguồn: www.lynda.com

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng

Khái niệm

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng trong tiếng Anh là Common Size Income Statement.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng là báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong đó mỗi khoản mục được biểu thị bằng phần trăm giá trị của doanh thu.

Nó giúp phân tích và so sánh hiệu suất của một công ty trong nhiều giai đoạn với các số liệu bán hàng khác nhau. Sau đó, các tỉ trọng được so sánh với các đối thủ cạnh tranh để xác định hiệu quả hoạt động so với ngành.

Nội dung

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng giúp dễ dàng nhìn thấy những yếu tố thúc đẩy lợi nhuận của công ty. Đồng thời, nó cũng giúp làm nổi bật các yếu tố ảnh hưởng đến tình hình tài chính của công ty. Người dùng báo cáo tài chính có thể dễ dàng so sánh hiệu suất tài chính với các công ty cùng ngành.

Báo cáo tài chính theo tỉ trọng giúp nhà đầu tư phát hiện ra các xu hướng mà báo cáo tài chính chuẩn (standard financial statement) có thể không phát hiện ra. Vì nó giúp làm nổi bật bất kì xu hướng nào theo thời gian, cho dù những xu hướng đó là tích cực hay tiêu cực.

Những thay đổi lớn về tỉ lệ phần trăm trên doanh thu so với các loại chi phí khác nhau trong một khoảng thời gian nhất định có thể là dấu hiệu cho thấy mô hình kinh doanh, hiệu suất bán hàng hoặc chi phí sản xuất đang thay đổi.

Phân tích báo cáo tài chính theo tỉ trọng cũng có thể được áp dụng cho bảng cân đối kế toán và báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Ví dụ

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng (Common Size Income Statement) là gì? - Ảnh 2.

Ví dụ về báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo tỉ trọng

Công ty A có báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh như trên (Cột Income Statement)

Phiên bản theo tỉ trọng là mỗi khoản mục chia cho doanh thu (100.000 đô la). Doanh thu (Sales Revenue) chia 100.000 đô la là 100%. Giá vốn hàng bán (Cost of Goods Sold) chia cho 100.000 đô la là 50%, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh (Operating Profit) chia cho 100.000 đô la là 40% và lợi nhuận ròng (Net Income) chia cho 100.000 đô la là 32%.

Như vậy, tỉ suất lợi nhuận gộp là 50%, tỉ suất lợi nhuận hoạt động kinh doanh là 40% và tỉ suất lợi nhuận ròng là 32%.

(Nguồn tham khảo: Investopedia)

Mai Phạm