Doanh nghiệp

Vinaruco (VRG) chỉ lãi 160 triệu quý IV/2020 vì không có khách thuê KCN

10:19 | 15/01/2021

Chia sẻ

Theo BCTC quý IV/2020 Vinaruco vừa công bố, lợi nhuận sau thuế trong kì chỉ đạt 160 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số 28 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2019.

CTCP Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Cao su Việt Nam (Vinaruco, mã: VRG) vừa ra báo cáo tài chính quý IV/2020 ghi nhận doanh thu sụt giảm mạnh từ 85,4 tỷ đồng quý IV/2019 còn 4,4 tỷ đồng kỳ này. Trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 180% lên 4,8 tỷ đồng.

Kết quả, Vinaruco chỉ đạt 190 triệu đồng lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh. Doanh nghiệp báo lãi sau thuế quý IV/2020 là 160 triệu đồng, thấp hơn nhiều so với con số lãi 28 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế cả năm 2020, Vinaruco ghi nhận 22 tỷ đồng doanh thu, giảm 60% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế 11,4 tỷ đồng, giảm 58%; lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 417 đồng trong khi năm 2019 là 1.014 đồng. Như vậy, tỷ lệ thực hiện kế hoạch kinh doanh của Vinaruco lần lượt đạt 6% cho doanh thu và chưa đến 1% cho lợi nhuận.

Nguyên nhân doanh thu năm vừa qua sụt giảm mạnh là không có khách thuê cơ sở hạ tầng khu công nghiệp (nguồn doanh thu chính của Vinaruco), khiến thu từ mảng này chỉ đạt 12,7 tỷ đồng, giảm 75% so với năm 2019.

Tính đến ngày 31/12/2020, tổng tài sản của Vinaruco đạt 673 tỷ đồng, không biến động đáng kể so với thời điểm đầu năm. 

Trong đó, tiền và tương đương tiền của công ty giảm mạnh từ 58 tỷ đồng còn 4,8 tỷ đồng do khoản tiền gửi ngân hàng giảm. Đối ứng với khoản tiền gửi bị giảm là chi phí xây dựng cở bản phát sinh trong năm (53,3 tỷ đồng) để đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Cộng Hòa tại Hải Dương.

Thông tin thêm về dự án trên, tổng mức đầu tư dược phê duyệt là 1.081 tỷ đồng, trong đó chi phí do chủ đầu tư thực hiện 834 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2020, Vinaruco đã đầu tư vào dự án gần 300 tỷ đồng, còn hơn 534 tỷ đồng chi phí chưa thực hiện.

Vinaruco (VRG) báo lãi năm 2020 thực hiện chưa đến 1% kế hoạch vì không có khách thuê KCN - Ảnh 1.

Tình hình thực hiện dự án KCN Cộng Hòa. (Nguồn: Vinaruco).

Về nợ phải trả tăng nhẹ 3% trong năm, đạt 396,4 tỷ đồng, trong đó, Vinaruco còn 309 tỷ đồng doanh thu chưa thực hiện ngắn và dài hạn. Công ty hiện không vay nợ tài chính.

Thu Thủy