|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vietjet lãi sau thuế gần 145 tỷ đồng sau soát xét

12:14 | 01/09/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 sau soát xét của Vietjet là gần 145 tỷ đồng, bằng khoảng 1/3 con số trong báo tự lập.

Tàu bay Vietjet Air vừa hạ cánh. (Ảnh: Song Ngọc).

Công ty cổ phần Hàng không Vietjet (Mã: VJC) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022 cho thấy doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 15.935 tỷ đồng, giảm 177 tỷ so với báo cáo tự lập.

Giá vốn hàng bán giảm tới 620 tỷ nên lợi nhuận gộp vẫn tăng 442 tỷ so với trước soát xét, đạt 1.312 tỷ đồng.

Khoản mục biến động lớn nhất trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là doanh thu tài chính với giá trị 344 tỷ đồng sau soát xét, giảm hơn 1.000 tỷ đồng so với báo cáo mà Vietjet tự lập trước đó.

Hãng hàng không của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cho biết một giao dịch thương mại tài chính được hoãn ghi nhận sang kỳ sau, dẫn tới doanh thu tài chính kỳ này bị điều chỉnh giảm sâu.

Trái lại, phần thu nhập khác tăng đột biến từ gần 9 tỷ đồng trong báo cáo tự lập lên 456 tỷ đồng sau khi soát xét. Vietjet không giải trình cụ thể giao dịch tài chính nào được hoãn ghi nhận sang kỳ sau và vì sao thu nhập khác đột nhiên tăng mạnh.

Do những điều chỉnh trên, lợi nhuận sau thuế 6 tháng của Vietjet sau soát xét giảm 66% so với báo cáo tự lập, còn gần 145 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm ngoái, lợi nhuận nửa đầu năm 2022 sau soát xét vẫn tăng trưởng 19%.

Sau soát xét, lợi nhuận sau thuế của Vietjet trong nửa đầu năm nay giảm 66% so với báo cáo tự lập.

Trên bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Vietjet tại ngày 30/6/2022 sau soát xét là 62.669 tỷ đồng, giảm 1.923 tỷ so với con số tự lập.

Bên phía nguồn vốn, vốn chủ sở hữu được điều chỉnh giảm xuống theo lợi nhuận. Ngoài ra, nợ phải trả dài hạn của Vietjet cũng ít hơn hàng nghìn tỷ đồng so với số liệu trước soát xét.

Bên phía tài sản, tài sản ngắn hạn tăng thêm 1.264 tỷ trong khi các tài sản ngắn hạn khác và phải thu dài hạn giảm đi hàng nghìn tỷ.

Tổng tài sản của Vietjet tại ngày 30/6/2022 giảm hơn 1.900 tỷ đồng sau soát xét.

Đức Quyền