|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Thuduc House lãi ròng hơn 2 tỷ đồng quý III, lỗ 27 tỷ đồng từ đầu tư chứng khoán

14:44 | 28/10/2022
Chia sẻ
Hụt thu từ bất động sản, trong khi các chi phí tài chính và quản lý doanh nghiệp tăng mạnh khiến lợi nhuận ròng quý III của Thuduc House giảm 92% còn 2,4 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (Thuduc House - Mã: TDH) cho thấy doanh thu thuần đạt 19 tỷ đồng, giảm 44% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá vốn hàng bán giảm mạnh hơn mức giảm của doanh thu thuần nên biên lãi gộp đạt 48,9%, trong khi cùng kỳ là 11%.

Trong kỳ, công ty phải dự phòng giảm giá các khoản đầu tư và chi phí khấu hao, hao mòn dự phòng tăng. Kết quả, lợi nhuận sau thuế của Thuduc House giảm hơn 88% còn 3,6 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng đạt 2,4 tỷ đồng, giảm 92% so với quý III/2021.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của Thuduc House đạt gần 59 tỷ, lợi nhuận sau thuế hơn 45 tỷ, lần lượt giảm 87% và giảm 82% so với cùng kỳ.

Trong đó, mảng bán hàng hóa, thành phẩm chỉ đem về hơn 5 tỷ đồng doanh thu (giảm 96%), doanh thu từ mảng bất động sản là 27 tỷ đồng (giảm 91%) và chiếm lần lượt 9% và 46% cơ cấu doanh thu của Thuduc House.

 Nguồn: Thuyết minh BCTC quý III/2022 của Thuduc House.

Năm nay, Thuduc House đặt chỉ tiêu 709 tỷ đồng doanh thu và 342 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. Như vậy sau 9 tháng, công ty đã thực hiện được lần lượt 8% và 13% các chỉ tiêu năm.

Nguồn: BCTC quý III/2022 của Thuduc House. 

Tính tới cuối tháng 9, tổng tài sản của công ty tăng 192 tỷ so với đầu năm lên 2.034 tỷ đồng. Phần lớn tập trung vào các khoản phải thu ngắn hạn và dài hạn là 1.243 tỷ đồng, cùng hàng tồn kho hơn 443 tỷ đồng. Đồng thời, doanh nghiệp phải dự phòng khoản phải thu ngắn hạn khó đòi hơn 55 tỷ.

Lượng tiền và tiền gửi ngân hàng không kỳ hạn là 28 tỷ đồng, giảm 105 tỷ so với đầu năm. Bên cạnh đó, Thuduc House trích 32 tỷ đồng đầu tư vào các cổ phiếu PPI của CTCP Phát triển Hạ tầng và Bất động sản Thái Bình Dương, SC5 của CTCP Xây dựng số 5 và Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - Mã: STB). Song phải trích lập dự phòng giảm giá gần 27 tỷ đồng, tức 83% giá trị đầu tư.

 Nguồn: BCTC quý III/2022 của Thuduc House.  

Tính tới cuối tháng 9, Thuduc House không sử dụng nợ vay. Khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn là 473 tỷ, phần lớn là trả trước từ khách hàng mua căn hộ và nhà, chiếm 1/3 tổng nợ phải trả. Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ còn gần 619 tỷ, do khoản lỗ lũy kế hơn 657 tỷ đồng.

Minh Hằng