|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng quý III của Phân bón Bình Điền (BFC) giảm 76% so với cùng kỳ

07:53 | 27/10/2022
Chia sẻ
Dù lợi nhuận quý III giảm sâu nhưng nhờ khoản lãi lớn hai quý đầu năm nên Phân bón Bình Điền đã vượt mục tiêu năm sau 9 tháng.

CTCP Phân bón Bình Điền (Mã: BFC) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 2.285 tỷ đồng tăng 28% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn bán hàng khoảng 2.102 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ năm 2021. Tốc độ tăng trưởng doanh thu chậm hơn giá vốn, kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ 10% cùng kỳ xuống 8% quý III năm nay.

Trừ đi các chi phí, lợi nhuận sau thuế của Phân bón Bình Điền giảm 91% còn 3 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 6 tỷ đồng, giảm 76% so với cùng kỳ.

  Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Phân bón Bình Điền. 

  Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Phân bón Bình Điền. 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp đạt 6.684 tỷ đồng doanh thu tăng 15%, lợi nhuận sau thuế là 164 tỷ đồng giảm 11% so với cùng kỳ.

Năm 2022, Phân bón Bình Điền đặt mục tiêu 6.428 tỷ đồng doanh thu, 200 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Như vậy, sau 3 quý, doanh nghiệp vượt 4% kế hoạch doanh thu, vượt 6% kế hoạch lợi nhuận.

Theo Tổng cục Hải quan, 9 tháng đầu năm, xuất khẩu phân bón đạt gần 1,4 triệu tấn với kim ngạch gần 886 triệu USD, tăng 45% về lượng và gấp gần 2,6 lần về kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021. Giá xuất khẩu phân bón tăng 72% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mức bình quân 636 USD/tấn. Do đó, nhiều doanh nghiệp vượt kế hoạch lợi nhuận năm 2022.

Hết ba quý, tổng sản lượng sản xuất của Phân bón Bình Điền đạt 400.522 tấn, bằng 70% so với cùng kỳ, đạt 66% kế hoạch năm. Sản lượng tiêu thụ là 408.096 tấn, bằng 69% so với cùng kỳ, đạt 68% kế hoạch năm.

Trong quý IV/2022, doanh nghiệp đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh như: Sản lượng sản xuất là 142.748 tấn; Sản lượng tiêu thụ là 135.174 tấn.

Về tình hình tài chính, cuối quý III, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 4.298 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm.

Khoản tiền, tương đương tiền, tiền gửi có kỳ hạn là 441 tỷ đồng, chiếm 10% tổng tài sản. Trong đó, 432 tỷ đồng là tiền gửi có kỳ hạn tại ngân hàng dưới 3 tháng và 5 tỷ đồng là tiền gửi tiết kiệm trên 3 tháng.

Hàng tồn kho giảm 18% so với cùng kỳ, đạt 2.087 tỷ đồng, chủ yếu là nguyên vật liệu và thành phẩm.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của Phân bón Bình Điền là 1.902 tỷ đồng, chiếm 44% tổng nguồn vốn. Trong đó, nợ vay ngắn hạn là 1.876 tỷ đồng, hoàn toàn là vay từ ngân hàng.

Vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp cuối quý III là 1.330 tỷ đồng bao gồm 251 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. 

Lâm Anh

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Đã gọi là nhà ở xã hội thì giá bán phải do Nhà nước duyệt
Bộ trưởng Bộ Tài chính cho rằng quy định Nhà nước quyết định giá bán nhà ở xã hội thì mới bán đúng đối tượng, cho thuê đúng đối tượng, nếu không sẽ thành nhà ở thương mại.