|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

DRH Holdings báo lãi quý III nhờ điều chỉnh chi phí khác giảm đã đưa vào kỳ trước, giải ngân 500 tỷ vào Đông Sài Gòn

08:00 | 26/10/2022
Chia sẻ
DRH Holdings ghi nhận thu nhập khác đột biến trong quý III, qua đó doanh nghiệp lãi ròng gần 5 tỷ đồng. Cuối tháng 10 vừa qua, DRH Holdings đã giải ngân 500 tỷ đồng vào Đông Sài Gòn và bổ sung vốn lưu động từ nguồn chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

 (Ảnh minh họa: Minh Hiền).

Theo BCTC hợp nhất quý III/2022 của CTCP DRH Holdings (Mã: DRH), doanh thu thuần trong quý đạt 9,5 tỷ đồng, toàn bộ đến từ doanh thu cung cấp dịch vụ, không ghi nhận doanh thu từ mảng bất động sản. 

Chi phí lãi vay của doanh nghiệp tăng 1,9 lần lên 19 tỷ đồng do từ đầu năm công ty đã gia tăng vay ngắn hạn nhằm bổ sung vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng mạnh từ 1,3 tỷ đồng lên 3,7 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận thuần của doanh nghiệp đạt hơn 1 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ. 

So với quý III/2021, doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ tăng 6,4 lần, đạt 8,5 tỷ đồng chủ yếu đến từ lãi cho vay 6,5 tỷ đồng và lãi đầu tư chứng khoán 1,8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, DRH Holdings cũng ghi nhận lợi nhuận khác tăng đột biến với đạt 6,7 tỷ đồng do chi phí khác âm tương ứng. Doanh nghiệp không thuyết minh cụ thể về chỉ tiêu này trong báo cáo tài chính. Ở phần giải trình, DRH Holdings cho biết doanh nghiệp điều chỉnh chi phí khác giảm đã đưa vào kỳ trước. Đây cũng là yếu tố giúp DRH Holdings đạt lãi ròng gần 5 tỷ đồng, gấp 3,12 lần so với cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả kinh doanh quý III/2022. (Nguồn: BCTC hợp nhất quý III/2022 của DRH).

Lũy kế 9 tháng, DRH ghi nhận doanh thu thuần đạt 36,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 10,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 303% và 65% so với cùng thời gian năm ngoái.

Trong 2022, công ty đặt doanh thu đạt 800 tỷ và lợi nhuận trước thuế 100 tỷ. Như vậy, công ty thực hiện được 4,6% mục tiêu doanh thu và 18,8% mục tiêu lợi nhuận năm.

Tính đến 30/09, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 3.823 tỷ đồng, tăng 40% so với đầu năm chủ yếu do gia tăng khoản phải thu ngắn hạn khác (từ 709 tỷ đồng lên 1.122 tỷ đồng, DRH không thuyết minh cụ thể về khoản phải thu này).

Bên cạnh đó, công ty ghi nhận thêm khoản phải thu về cho vay dài hạn hơn 219 tỷ đồng và khoảng đầu tư vào công ty liên kết (CTCP Khoảng sản và Xây dựng Bình Dương) ghi nhận 845 tỷ đồng, tăng 21,9%.

Nợ phải trả của doanh nghiệp hơn 2.198 tỷ đồng, tăng 17,8% so với đầu năm bởi tăng các khoản vay tài chính ngắn hạn. Tính đến cuối quý III, dư nợ vay tài chính của DRH là 814 tỷ đồng, toàn bộ là vay ngắn hạn.

Trong 9 tháng,DRH Holdings đã vay hơn 1.130 tỷ đồng, nhờ đó dòng tiền thuần trong kỳ ghi nhận gần 61 tỷ đồng (dòng tiền từ hoạt động kinh doanh âm 767 tỷ đồng, dòng tiền thuần từ đầu tư âm 306 tỷ đồng). Tiền và tương đương tiền của doanh nghiệp theo đó cũng tăng từ 49 tỷ đồng lên hơn 110 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu công ty cũng tăng 89% so với đầu năm, lên gần 1.625 tỷ đồng. Trong quý II, DRH Holdings đã phát hành gần 60,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu và 3 triệu cổ phiếu ESOP nâng vốn điều lệ từ 610 tỷ đồng lên gần 1.244 tỷ đồng.

Riêng đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã giúp DRH huy động thêm lượng vốn hơn 724 tỷ đồng để góp vốn vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất Động Sản Đông Sài Gòn (500 tỷ đồng), tăng tỷ lệ sở hữu tại CTCP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (220 tỷ đồng) và bổ sung vốn lưu động cho kinh doanh (4,2 tỷ đồng).

Theo báo cáo vào 24/10, DRH Holdings thông tin đã giải ngân hết vào Đông Sài Gòn và bổ sung vốn lưu động. Doanh nghiệp cho biết việc góp thêm 500 tỷ đồng vào CTCP Kinh doanh và Phát triển Bất động sản Đông Sài Gòn nhằm mở rộng thêm quỹ đất.

Tiến độ sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu tháng 4/2022 của DRH. (Nguồn: DRH Holdings).

Lê Đăng

Nhận định thị trường chứng khoán ngày 22/7: Thăm dò cung cầu quanh vùng 1.260 điểm
Theo dự báo của công ty chứng khoán, thị trường vẫn đang được hỗ trợ tại vùng MA(100), vùng 1.260 điểm. Dự kiến thị trường sẽ tiếp tục trạng thái giằng co trên vùng này để thăm dò cung cầu vào đầu tuần giao dịch mới.