|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng quý III của Tracodi thấp nhất 8 quý

20:14 | 27/10/2022
Chia sẻ
Các chi phí gia tăng đặc biệt là khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết hơn 3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 57 tỷ đã kéo lãi ròng của Tracodi giảm 54% so với cùng kỳ còn 36 tỷ đồng.

CTCP Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (Tracodi - Mã TCD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 với doanh thu thuần đạt 683 tỷ đồng tăng 85% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, mảng xây dựng chiếm 71% tổng doanh thu, đạt 483 tỷ đồng.

Tracodi cho biết, doanh thu tăng do các dự án mà doanh nghiệp thi công không bị ảnh hưởng từ dịch COVID-19 như cùng kỳ năm trước.

Trong kỳ, giá vốn bán hàng đạt 586 tỷ đồng, tăng 92%. Tốc độ doanh thu tăng chậm hơn giá vốn bán hàng kéo biên lợi nhuận gộp giảm từ 17% xuống 14% quý III năm nay.

Các chi phí gia tăng đặc biệt là khoản lỗ từ các công ty liên doanh, liên kết hơn 3 tỷ trong khi cùng kỳ lãi gần 57 tỷ đã kéo lợi nhuận sau thuế của Tracodi giảm 47% xuống 42 tỷ đồng quý III. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ là 36 tỷ đồng, giảm 54% so với cùng kỳ.

  Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Tracodi. 

  Nguồn: Lâm Anh tổng hợp từ Tracodi. 

Luỹ kế 9 tháng, doanh nghiệp ghi nhận 1.902 tỷ đồng doanh thu giảm 9%, lợi nhuận sau thuế là 437 tỷ đồng tăng 56% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2022, Tracodi đặt mục tiêu doanh thu đạt 4.431 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 507,4 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp hoàn thành 53% kế hoạch doanh thu, 86% kế hoạch lợi nhuận.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 9.064 tỷ đồng, tăng 57% so với đầu năm do tăng mạnh khoản phải thu và đầu tư tài chính dài hạn. Khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 503 tỷ đồng.

Khoản phải thu ngắn hạn tăng 77% so với đầu năm lên 3.535 tỷ đồng đồng thời khoản phải thu dài hạn cũng tăng gấp 2,4 lần đầu năm lên 1.583 tỷ đồng tại ngày 30/9.

Hàng tồn kho của Tracodi còn 499 tỷ đồng cuối quý III, giảm nhẹ so với đầu năm, chủ yếu là nguyên vật liệu và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.

Tại ngày 30/9, tổng nợ vay của doanh nghiệp là 2.430 tỷ đồng, chủ yếu vay từ ngân hàng và kênh trái phiếu. Vốn chủ sở hữu đạt 3.478 tỷ đồng, tăng 174% so với đầu năm. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 666 tỷ đồng. 

Lâm Anh

Vai trò công ty chứng khoán đang bị bỏ ngỏ khi cung cấp dịch vụ copy trade?
Giao dịch sao chép (copy trade) được kỳ vọng là giải pháp hữu ích với những nhà đầu tư, đặc biệt là người mới tham gia thị trường. Nhưng với những gì đang diễn ra hiện nay, vai trò của công ty chứng khoán vẫn là dấu hỏi.