|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lợi nhuận ròng quý III của PVTrans gấp 2,8 lần cùng kỳ nhờ khoản thanh lý tàu cũ

07:56 | 28/10/2022
Chia sẻ
9 tháng đầu năm, PVTrans đã vượt 1% kế hoạch doanh thu và vượt 72% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế năm.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2022 của CTCP Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans - Mã: PVT) cho thấy doanh thu thuần tăng 39% so với cùng kỳ lên 2.330 tỷ đồng nhờ gia tăng đội tàu. Trong kỳ, biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 16,8% quý III/2021 lên 17,7%.

Doanh thu tài chính tăng 57% lên 53 tỷ đồng do tăng lãi từ tiền gửi, tiền cho vay và thu nhập từ cổ tức, lợi nhuận được chia. Bên cạnh đó, PVTrans ghi nhận thêm lợi nhuận khác 211 tỷ đồng, phần lớn nhờ thanh lý, bán tài sản cố định, gấp gần 53 lần cùng kỳ. Đại diện PVTrans cho biết công ty dự kiến thanh lý hai tàu cũ, trong đó có tàu PVT Athena và sẽ được ghi nhận lợi nhuận trong năm nay. 

Các chi phí gia tăng song nhờ khoản lợi nhuận khác giúp PVTrans lãi sau thuế gần 386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 271 tỷ, lần lượt gấp 2,52 lần và gấp 2,87 lần cùng kỳ.

  Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của PVTrans. 

Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của PVTrans đạt 6.609 tỷ, tăng 25% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế 1.035 tỷ, lợi nhuận sau thuế 831 tỷ, lần lượt tăng 35% và tăng 38%

Năm nay, PVTrans đặt mục tiêu doanh thu 6.500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 600 tỷ đồng. Như vậy công ty đã vượt 1% kế hoạch doanh thu và vượt 72% chỉ tiêu lợi nhuận năm sau ba quý.

 Nguồn: BCTC quý III/2022 của PVTrans.

Tính đến cuối tháng 9, tổng tài sản của PVTrans hơn 14.250 tỷ đồng, tăng 1.757 tỷ so với đầu năm, tập trung phần lớn vào tài sản cố định với hơn 7.662 tỷ đồng, tăng 687 tỷ so với ngày 1/1 do trong năm công ty đã đầu tư thêm các tàu mới. Theo kế hoạch, công ty mẹ và công ty thành viên cần đầu tư khoảng 23 tàu. 

Tiền, tương đương tiền và tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn tại cuối quý III hơn 3.693 tỷ đồng, tăng 20% so với ngày 1/1 và chiếm hơn 1/4 tổng tài sản. Các khoản phải thu ngắn hạn là 1.929 tỷ, trong đó phải trích lập dự phòng 108 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khó đòi.

Quy mô nợ vay của PVTrans là 3.995 tỷ, tăng 23% với đầu năm, đa số là đi vay dài hạn. Việc đẩy mạnh đi vay nợ một phần do trong năm nay công ty có nhu cầu mua thêm tàu mới. Trong ba quý đầu năm, PVTrans tốn 162 tỷ đồng cho chi phí lãi vay.

Vốn chủ sở hữu tại cuối kỳ là 7.634 tỷ, bao gồm vốn góp chủ sở hữu là 3.236 tỷ, quỹ đầu tư phát triển 1.128 tỷ và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 1.301 tỷ đồng.

Minh Hằng