|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Lãi ròng Đạm Phú Mỹ tăng 59% quý III, thu gần 200 tỷ lãi tiền gửi trong ba quý

17:42 | 27/10/2022
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận ròng của Đạm Phú Mỹ là 4.439 tỷ đồng, gần 3 lần cùng kỳ năm ngoái.

 

 Trụ sở công ty. (Ảnh: M.H).

Theo báo cáo tài chính quý III/2022 của Tổng công ty Phân bón và Hoá chất Dầu khí - CTCP (Đạm Phú Mỹ - Mã: DPM), doanh thu thuần đạt 3.885 tỷ đồng, tăng 38% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Trong kỳ, biên lãi gộp đạt 38,3%, cải thiện so với con số 36,8% của quý cùng kỳ. Nhờ có thêm doanh thu từ cổ tức lợi nhuận được chia và lãi từ tiền gửi, tiền cho vay, Đạm Phú Mỹ lãi sau thuế 1.001 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp giải trình, giá bán và sản lượng phân bón quý III/2022 tăng so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu tăng, làm lợi nhuận đi lên tương ứng.

 Dù vậy, kết quả quý III vẫn thấp hơn lợi nhuận sau thuế của ba quý liền trước. 

 Nguồn: Tổng hợp từ BCTC quý của Đạm Phú Mỹ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của Đạm Phú Mỹ đạt 14.727 tỷ, lợi nhuận sau thuế 4.466 tỷ đồng, lần lượt gấp 1,92 lần và gấp gần 3 lần cùng kỳ. Lãi ròng 4.439 tỷ, gấp 3 lần cùng kỳ.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu là 17.239 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 3.473 tỷ đồng. Sau 9 tháng, Đạm Phú Mỹ đã thực hiện 85% chỉ tiêu doanh thu và vượt 29% lợi nhuận năm.

Kết thúc quý III/2022, Nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc Đạm Phú Mỹ đã sản xuất gần 900.000 tấn phân bón và hóa chất các loại, vượt kế hoạch và cùng kỳ năm 2021. Sản lượng các sản phẩm chính như phân urê đạt hơn 680.000 tấn, phân NPK đạt gần 140.000 tấn, NH3 thương mại đạt hơn 50.000 tấn.

 Nguồn: BCTC quý của Đạm Phú Mỹ.

Theo Đạm Phú Mỹ, nhờ có nguồn cung dồi dào nên tổng sản lượng kinh doanh phân bón và hóa chất các loại đạt gần 940.000 tấn.

Doanh nghiệp nhận định, năm 2022 do tình hình chính trị, kinh tế bất ổn trên thế giới nên giá phân bón biến động khó lường. Trong nước, giá vật tư cho nông nghiệp tăng cao, giá nông sản bấp bênh, tiêu thụ khó khăn tác động tiêu cực tới sản xuất nông nghiệp, khiến việc kinh doanh phân bón gặp không ít trở ngại do sức mua rất yếu.

Đạm Phú Mỹ đã đẩy mạnh xuất khẩu sau khi đã đáp ứng đầy đủ nhu cầu trong nước. Lượng phân bón xuất khẩu 9 tháng đầu năm của doanh nghiệp đạt khoảng 155.000 tấn, gấp 3 lần so với kế hoạch cả năm, góp phần quan trọng trong gia tăng doanh thu và lợi nhuận 9 tháng đầu năm.

Đối với năm 2023, SSI Research giả định giá urê đầu vào sẽ giảm so với mức cơ sở cao được thiết lập trong năm nay, và do cả Nga và Trung Quốc đều sẽ tăng sản lượng xuất khẩu, nên giá bán bình quân của urê sẽ giảm đi.

Về tình hình tài chính, tổng tài sản của Đạm Phú Mỹ tính đến cuối III là 16.762 tỷ đồng, tăng 2.844 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kỳ hạn là 9.097 tỷ, tăng 3.118 tỷ đồng. 9 tháng, khoản tiền nhàn rỗi đã đem về cho Đạm Phú Mỹ 196 tỷ đồng tiền lãi.

 

Hàng tồn kho ghi nhận 2.738 tỷ, không thay đổi nhiều so với ngày 1/1. Các khoản phải thu ngắn hạn gần 549 tỷ, tăng 12%, nhưng phải dự phòng hơn 233 tỷ đồng nợ khó đòi.

Nợ phải trả tại cuối quý III là 3.767 tỷ đồng, trong đó 799 tỷ đồng là nợ đi vay, giảm 11%. Vốn chủ sở hữu là 12.995 tỷ, trong đó vốn góp chủ sở hữu là 3.914 tỷ đồng, 3.497 tỷ đồng cho quỹ đầu tư phát triển và 5.365 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Minh Hằng