|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Đạm Cà Mau lãi ròng 728 tỷ đồng quý III, có gần 7.700 tỷ tiền nhàn rỗi

16:11 | 24/10/2022
Chia sẻ
Doanh thu xuất khẩu ure bùng nổ là động lực chính giúp doanh thu 9 tháng của Đạm Cà Mau tăng 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

CTCP Phân bón Dầu khí Cà Mau (Đạm Cà Mau - Mã: DCM) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III với 3.307 tỷ doanh thu thuần, tăng 82,5% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Đạm Cà Mau cho biết sản lượng tiêu thụ các sản phẩm trong quý III tăng hơn 30% so với cùng kỳ kết hợp giá bán phân bón tiếp tục neo cao. Đơn giá bán bình quân sản phẩm ure quý III là 13.781 đồng/kg, tăng 32,7%; đơn giá sản phẩm NPK đạt 14.045 đồng/kg, tăng 20,4% so với cùng kỳ năm ngoái đã thúc đẩy tăng trưởng doanh thu.

Các chi phí sản xuất, bán hàng đều gia tăng so với cùng kỳ do biến động giá nguyên vật liệu đầu vào. Song nhờ sản lượng tiêu thụ tăng, giá bán thuận lợi giúp doanh nghiệp vẫn ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 95% lên 731 tỷ quý III. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 728 tỷ, tăng 93% so với cùng kỳ năm ngoái.

 

Biên lợi nhuận gộp đạt 30,4%, giảm so với mức 32,2% cùng kỳ năm ngoái. Biên lãi thuần trong kỳ là 22,1%, cải thiện so với mức 20,6% quý III/2021.

 

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, Đạm Cà Mau đạt 11.466 tỷ đồng doanh thu thuần, 3.272 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế; tăng lần lượt 90% và 298% so với cùng kỳ năm ngoái.Trong đó, doanh thu bán ure chiếm tỷ trọng lớn nhất với 78%, đạt 9.252 tỷ đồng. Riêng doanh thu xuất khẩu ure quý III gấp 3,5 lần cùng kỳ năm ngoái lên 4.255 tỷ. 

 Nguồn: Thuyết minh báo cáo tài chính hợp nhất quý III.

Năm nay, tổng công ty lên mục tiêu tổng doanh thu hợp nhất là 9.049 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 513 tỷ đồng. Sau ba quý, doanh nghiệp đã vượt 27% kế hoạch doanh thu và gấp 6,3 lần mục tiêu lợi nhuận cả năm.

EPS 9 tháng đạt 6.071 đồng, EPS luỹ kế 4 quý gần nhất là 7.942 đồng.

Về tình hình tài chính, quy mô tài sản của doanh nghiệp là 13.436 tỷ đồng tại ngày 30/9, tăng 21,5% so với đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất trên cơ cấu tài sản là khoản tiền, tiền gửi có kỳ hạn với 7.664 tỷ đồng, tăng 2.874 tỷ đồng so với ngày 1/1. 

Khoản tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn đã đem về cho Đạm Cà Mau khoản lãi gần 173 tỷ 9 tháng đầu năm, tăng 94% so với cùng kỳ 2021.

Hàng tồn kho cuối quý III là 2.111 tỷ, giảm nhẹ 4% so với đầu năm.

Trong cơ cấu nguồn vốn, doanh nghiệp chỉ đi vay 37 tỷ tại ngày 30/9. Vốn chủ sở hữu cuối quý III là 9.741 tỷ bao gồm 2.469 tỷ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, 1.946 tỷ quỹ đầu tư phát triển.

Hoàng Kiều