|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế giá trị gia tăng

15:08 | 07/11/2020
Chia sẻ
Tỉ lệ thuế VAT tiêu chuẩn tại Maroc là 18%.
Tìm hiểu thị trường Maroc: Thuế giá trị gia tăng - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế không tính lũy kế, được đánh theo từng hoạt động sản xuất và vòng quay phân phối. Do vậy, người cung cấp hàng hoá và dịch vụ phải đưa thuế VAT vào chi phí (giá trước thuế).

Thương vụ Việt Nam tại Maroc cho biết, tỉ lệ thuế VAT tiêu chuẩn tại Maroc là 18% và đánh thuế đối với các nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ trừ những người được miễn trừ thuế hoặc những trường hợp chịu thuế với tỷ lệ khác. 

Tỉ lệ giảm thuế 9% được áp dụng cho các mặt hàng đặc biệt như dịch vụ tín dụng ngân hàng, cho thuê, khí đốt, nước và điện. 

Tỉ lệ giảm thuế 14% được áp dụng cho các hoạt động xây dựng và ngành giao thông, khách sạn… Cá biệt có một số mặt hàng có thuế giá trị gia tăng rất cao.

Miễn trừ thuế VAT có thể được áp dụng cho các khoản nợ (tương đương thuế 0%), hàng xuất khẩu, thiết bị và nguyên vật liệu nông nghiệp và thiết bị đánh cá, hàng hoá lương thực thực phẩm cơ bản, báo chí và các dịch vụ vận chuyển quốc tế.

Ánh Dương

Thống đốc Nguyễn Thị Hồng: Can thiệp sớm giúp ngăn chặn ngân hàng bị rút tiền hàng loạt
Theo Thống đốc NHNN, với ngân hàng bình thường, nếu vẫn có sự rút tiền hàng loạt, đều được đưa vào quá trình can thiệp sớm. Nếu chờ đến lúc tổ chức tín dụng bị kiểm soát đặc biệt (là giai đoạn rất khó khăn) mới thực hiện các giải pháp hỗ trợ thì khó có thể để đảm bảo an toàn hoạt động của hệ thống ngân hàng.