|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch là gì?

21:04 | 17/02/2020
Chia sẻ
Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch (tiếng Anh: The ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals - ACCSTP) là những yêu cầu năng lực tối thiểu cho mỗi dịch vụ khách sạn và lữ hành.
Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch là gì? - Ảnh 1.

Hình minh họa (Nguồn: hawkinswatts)

Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch

Khái niệm

Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch hay Tiêu chuẩn năng lực chung đối với lao động du lịch ASEAN trong tiếng Anh gọi là: The ASEAN Common Competency Standards for Tourism Professionals - ACCSTP.

Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch là những yêu cầu năng lực tối thiểu cho mỗi dịch vụ khách sạn và lữ hành nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch và tạo cơ sở cho việc xây dựng thoả thuận thừa nhận lẫn nhau giữa các quốc gia thành viên ASEAN.

Nhóm công tác ASEAN về Phát triển Nhân lực Du lịch đã xây dựng Khung các tiêu chuẩn năng lực tối thiểu cần thiết đối với người lao động du lịch. 

Các tiêu chuẩn được xây dựng dựa trên các năng lực cần thiết để thực hiện các chức danh công việc đã được thống nhất thuộc phân ngành lao động đại lí lữ hành, điều hành tour, buồng phòng, lễ tân, dịch vụ ăn uống, chế biến món ăn. 

Các tiêu chuẩn năng lực tối thiểu cần thiết cho từng chức danh công việc đã được quyết định trên cơ sở sau đây: 

- So sánh với thực hành tốt nhất được công nhận ở tầm quốc tế; 

- Là mẫu số chung tốt nhất hoặc ngôn ngữ chung để thúc đẩy lợi ích của cộng đồng ASEAN; 

- Chỉ nên bao gồm các năng lực hiện tại, phù hợp và có thể áp dụng đối với nhiều quốc gia thành viên; 

- Mỗi quốc gia thành viên hoặc phân ngành lao động có thể lựa chọn thêm các năng lực bổ sung nếu thấy cần thiết để phù hợp với yêu cầu của nước mình. 

Tầm quan trọng của Khung năng lực ACCSTP

Tầm quan trọng của Khung năng lực ACCSTP được xây dựng dựa trên khái niệm năng lực, bao gồm kiến thức, các kĩ năng, thái độ (KSA) mà cá nhân phải có, hoặc phải đạt được, để thực hiện công việc một cách hiệu quả.

Tiêu chuẩn năng lực chung của ASEAN về nghiệp vụ du lịch là gì? - Ảnh 2.

Năng lực là tất cả những gì thể hiện kết quả thực hiện công việc. Năng lực xét theo ACCSTP liên quan đến hệ thống hay khung các tiêu chuẩn tối thiểu cần thiết để thực hiện hiệu quả thực hiện công việc. 

‘Khung năng lực' là cấu trúc được xây dựng để xác định từng năng lực cá nhân (ví dụ, năng lực giải quyết vấn đề, thủ tục nhận phòng cho khách trong khách sạn hoặc quản lí nhân sự) mà lao động du lịch làm việc tại một tổ chức du lịch hay phòng ban của tổ chức du lịch cần có.

(Tài liệu tham khảo: Sách hướng dẫn cho các cơ sở đào tạo và giáo dục: Thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau trong ASEAN về Nghề Du lịch, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á)

Tuyết Nhi

TS. Nguyễn Tú Anh: 'Áp lực lạm phát giảm là cơ hội tốt để nới room tín dụng'
Theo TS. Nguyễn Tú Anh, khi nền kinh tế đang có đà phát triển khá tốt thì cần tận dụng cơ hội để đưa tiền ra đặc biệt là trong bối cảnh lạm phát đang giảm dần.