Kiến thức Kinh tế

Thông tin trọng yếu (Material News) là gì? Nội dung về thông tin trọng yếu

16:49 | 24/03/2020

Chia sẻ

Thông tin trọng yếu (tiếng Anh: Material News) là tin tức mà khi một công ty đưa ra có thể gây ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán hoặc ảnh hưởng đến các quyết định của nhà đầu tư.
Thông tin trọng yếu (Material News) là gì? Nội dung về thông tin trọng yếu - Ảnh 1.

Hình minh họa

Thông tin trọng yếu (Material News)

Khái niệm

Thông tin trọng yếu trong tiếng Anh là Material News hay Material Information.

Thông tin trọng yếu là tin tức mà khi một công ty đưa ra có thể gây ảnh hưởng đến giá trị chứng khoán hoặc ảnh hưởng đến các quyết định của nhà đầu tư.

Nội dung về thông tin trọng yếu 

Thông tin trọng yếu bao gồm các thông tin như các sự kiện bất thường của công ty, kết quả thu nhập bất ngờ, chia tách cổ phiếu và tất cả các diễn biến nhạy cảm về giá khác trong một công ty, bao gồm đề xuất mua lại, sáp nhập, cảnh báo lợi nhuận và sự từ chức giám đốc.

Cẩm nang Công ty niêm yết của Sở giao dịch chứng khoán New York (NYSE) yêu cầu các công ty niêm yết thông báo cho NYSE trước ít nhất là 10 phút về bất kì thông báo tin tức quan trọng nào trong giờ giao dịch để NYSE có thể tạm thời ngừng giao dịch chứng khoán của công ty.

Vào ngày 4/12/2017, NYSE đã thay đổi các quy tắc của mình để nghiêm cấm các công ty niêm yết phát hành thông tin trọng yếu sau khi kết thúc giao dịch (thường là 4 giờ chiều). Theo giờ Đông Mỹ (ET), cho đến trước các kịch bản sau: công khai giá đóng cửa tại NYSE chính thức của công ty hoặc 5 phút sau khi kết thúc giao dịch.

Sự sửa đổi năm 2017 dựa trên những quy định năm 2015 trong Cẩm nang công ty niêm yết của NYSE, chỉ yêu cầu hoặc khuyên các công ty niêm yết muốn công bố tin tức sau khi kết thúc giao dịch 15 phút hoặc công bố giá đóng cửa chính thức của công ty, nếu đăng trước đó. 

Sự chậm trễ này nhằm tránh sự nhầm lẫn của nhà đầu tư trong trường hợp giao dịch trên các thị trường khác tiếp tục sau khi kết thúc giao dịch trên NYSE và thông tin do một công ty công bố sau khi đóng cửa giao dịch trên NYSE gây ra sự khác biệt giữa giá đóng cửa NYSE và giá giao dịch trên thị trường khác.

Mặc dù bổ sung văn bản tư vấn năm 2015 trong Phần 202.06, NYSE vẫn tiếp tục gặp phải tình huống thông tin trọng yếu được đưa ra ngay sau khi kết thúc giao dịch dẫn đến sự nhầm lẫn của nhà đầu tư. Để tránh gián đoạn về giá khi phiên đấu giá kết thúc NYSE bị trì hoãn hơn 5 phút, Phần 202.06 đã được sửa đổi sẽ tiếp tục bao gồm văn bản tư vấn yêu cầu các công ty tránh đưa ra tin tức quan trọng cho đến 15 phút sau khi đóng cửa chính thức của NYSE hoặc sự công bố trước đó về giá đóng cửa chính thức của công ty.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy