|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Tăng dự phòng nợ xấu kéo lãi ròng PVD giảm 87% quý II

09:10 | 02/08/2021
Chia sẻ
Quý II, chi phí quản lý doanh nghiệp của PVD tăng mạnh 97% lên 131 tỷ đồng do trích lập chi phí dự phòng khiến lãi ròng của PVD giảm mạnh 87% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng CTCP Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (Mã: PVD) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 1.112 tỷ đồng, giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Giá vốn giảm tới 29% nên biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 3,9% cùng kỳ năm trước lên 10% quý này.

Trong kỳ, chi phí tài chính và chi phí bán hàng giảm không đáng kể, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng mạnh 97% lên 131 tỷ đồng do trích lập chi phí dự phòng.

Kết quả, lợi nhuận sau thuế của PVD giảm 20% so với cùng kỳ năm trước xuống 43 tỷ đồng. Lãi ròng giảm 87% xuống 8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PVD đạt 1.662 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế âm 66 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 72 tỷ đồng. PVD lỗ ròng nửa đầu năm 95 tỷ đồng.

Tăng dự phòng nợ xấu kéo lãi ròng PVD giảm 87% quý II - Ảnh 1.

Nguồn: Tổng hợp từ báo cáo tài chính hợp nhất quý II của PVD.

Năm 2021, PVD đặt kế hoạch doanh thu 4.400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ là 25 tỷ đồng. Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, công ty đã thực hiện được khoảng 38% mục tiêu doanh thu.

Về tình hình tài chính, tại ngày 30/6, tổng tài sản của PVD đạt 20.639 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Trong đó, tổng tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn đạt 2.393 tỷ đồng, tăng 13% so với đầu năm. 

Cuối quý II, PVD có gần 132 tỷ đồng chi phí dự phòng nợ xấu, chủ yếu đến từ PVEP và Công ty TNHH MTV Điều hành Thăm dò Khai thác Dầu khí trong nước (PVEP POC) và đối tác nước ngoài.

Trước đó ngày 4/6, Kris Energy, đối tác của PVD đã đệ đơn lên Tòa án đảo Cayman xin phá sản do không có khả năng thanh toán các khoản nợ. 

Tăng dự phòng nợ xấu kéo lãi ròng PVD giảm 87% quý II - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của PVD.

Tính đến cuối quý II, PVD có khoản phải thu trị giá gần 95 tỷ đồng đối với Kris Energy, chiếm gần 7% khoản phải thu khách hàng ngắn hạn. PVD đã trích lập dự phòng bổ sung thêm 28,5 tỷ đồng cho khoản phải thu này khiến lợi nhuận của công ty giảm.

Lãi sau thuế PVD giảm 87% trong quý II do trích lập dự phòng lớn - Ảnh 2.

Nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất quý II của PVD.

Tổng nợ phải trả của PVD đạt gần 6.754 tỷ đồng. Trong đó, tổng nợ vay là 4.015 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm.

Tường Vy