|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Nếu kéo dài Thông tư 02 đến hết năm, ngân hàng phải trích lập dự phòng ra sao?

07:04 | 16/05/2024
Chia sẻ
NHNN dự kiến sẽ kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến cuối năm 2024. Tuy nhiên, các ngân hàng phải thực hiện trích lập toàn bộ vào cuối năm 2024.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung của Thông tư 02/2023 về việc cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn. Thông tư 02 sẽ được sửa đổi theo hướng kéo dài thời gian cơ cấu nợ đến hết năm 2024 (kéo dài 6 tháng so với ban đầu). 

Thông tư 02 quy định TCTD phải xác định số tiền dự phòng cụ thể phải trích đối với toàn bộ dư nợ của khách hàng như trong trường hợp không áp dụng quy định giữ nguyên nhóm nợ. TCTD phải thực hiện trích lập tối thiểu 50% số dư dự phòng cụ thể vào cuối năm 2023 và trích lập toàn bộ vào cuối năm 2024. Dự thảo thông tư sửa đổi không điều chỉnh nội dung này. 

Trong bản thuyết minh cho dự thảo thông tư, NHNN đánh giá mặc dù kinh tế vĩ mô hai tháng đầu năm 2024 cơ bản ổn định, nền kinh tế tiếp tục xu hướng phục hồi nhưng vẫn còn đối mặt với nhiều khó khăn thách thức. 

NHNN cho biết Quốc hội và Chính phủ đều chủ trương tiếp tục tháo gỡ khó khăn để thúc đẩy tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô trong năm 2024. Do vậy, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 sẽ góp phần hỗ trợ cho khách hàng vay vốn, góp phần hỗ trợ phục hồi phát triển nền kinh tế.

Đối với TCTD, việc kéo dài thông tư đến hết năm 2024 sẽ không ảnh hưởng đến cơ chế trích lập DPRR do kéo dài thời gian cơ cấu nợ và giữ nguyên nhóm nợ đối với hệ thống, NHNN đánh giá. 

Ngoài ra, việc kéo dài thời gian cơ cấu nợ theo Thông tư 02 đến cuối năm nay sẽ góp phần làm giảm mức độ gia tăng nợ xấu nội bảng của TCTD và tạo điều kiện cho TCTD thực hiện hỗ trợ cho khách hàng. 

Minh Quang