Kiến thức Kinh tế

Phân tích SPACE (SPACE analysis) là gì? Các thành phần của phân tích SPACE

09:27 | 11/08/2019

Chia sẻ

SPACE (Strategic position and action evaluation) là một trong những phương pháp phân tích môi trường marketing được dử dụng phổ biến. Phương pháp này có những thành phần cần nhận biết.
SPACE (Strategic position and action evaluation) là gì? Các thành phần của phân tích SPACE - Ảnh 1.

(Hình ảnh minh họa: Nguồn Đại học edX).

Khái niệm phân tích SPACE

SPACE là tên viết tắt của từ tiếng Anh Strategic position and action evaluation.

Phân tích SPACE (SPACE analysis) là phương pháp phân tích các yếu tố môi trường mở rộng dựa trên xem xét các bất ổn để tìm kiếm sức mạnh của ngành và liên kết các yếu tố này với lợi thế cạnh tranh và sức mạnh tài chính của doanh nghiệp.

Đặc điểm

- Tổng hợp nhiều vấn đề chiến lược vào một số yếu tố thành phần.

- Phân tích SPACE những bất ổn của môi trường có thể được xem cân bằng bởi sức mạnh tài chính, doanh nghiệp có thể sử dụng các nguồn lực của nó để chế ngự những bất ổn của môi trường.

- Đối lập sức mạnh của ngành với lợi thế cạnh tranh để cung cấp cái nhìn về vị trí tương đối của doanh nghiệp trong ngành.

Các thành phần của phân tích SPACE 

Thể hiện qua bảng sau:

Các nhân tố thuộc doanh nghiệp

Các nhân tố thuộc ngoài

Sức mạnh tài chính

- ROI

- Đòn bẩy

- Tính thanh khoản

- Khả năng về vốn

- Dòng tiền mặt

- Rào cản rút lui

- Rủi ro

Tính bền vững của môi trường

- Sự thay đổi công nghệ

- Tỷ lệ lạm phát

- Sự biến đổi nhu cầu

- Mức giá sản phẩm cạnh tranh

- Rào cản gia nhập ngành

- Sức ép cạnh tranh

- Co giãn cầu theo giá

Lợi thế cạnh tranh

- Thị phần

- Chất lượng sản phẩm

- Chu kỳ sống sản phẩm

- Sự trung thành của khách hàng

- Năng lực của các đối thủ cạnh tranh

- Bí quyết công nghệ

- Liên kết dọc

Sức mạnh của ngành

- Tiềm năng tăng trưởng

- Tiềm năng lợi nhuận

- Tính bền vững về tài chính

- Bí quyết công nghệ

- Nguồn lực

- Cường độ sử dụng vốn

- Khả năng thâm nhập thị trường

- Năng suất

Xem xét doanh nghiệp và ngành trong bốn thành phần nêu trên sẽ cung cấp hồ sơ cạnh tranh để xây dựng bản sơ đồ phân tích SPACE.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân).

Thanh Hoa