|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Nghiên cứu marketting (Marketing Research) là gì? Quá trình nghiên cứu marketing

19:35 | 09/08/2019
Chia sẻ
Nghiên cứu marketing (tiếng Anh: Marketing Research) có thể coi như một quá trình có hệ thống nhằm thu thập, phân tích được những thông tin cần thiết để trợ giúp cho quá trình ra quyết định với nhiều loại hình nghiên cứu marketing khác nhau.

Marketing-Research

(Hình ảnh : Nguồn HVDong).

Nghiên cứu marketing (Marketing Research)

Nghiên cứu marketing trong tiếng Anh là Marketing Research.

Nghiên cứu marketing là việc thu thập tập hợp, phân tích và giải thích thông tin về một vấn đề mà doanh nghiệp quan tâm nhằm hiểu biết đầy đủ về vấn đề đó và phục vụ cho những quyết định marketing cụ thể.

Hoạt động nghiên cứu marketing thường được tiến hành theo từng dự án. Các chức năng chính của dự án marketing là:

- Rà soát để tìm kiếm các cơ hội và đe dọa từ thị trường mà môi trường marketing.

- Đánh giá khả năng thành công hay duy trì rủi ro của các chương trình marketing dự định thực hiện.

- Điều khiển các chương trình marketing hiện tại.

Quá trình nghiên cứu marketing

Qúa trình nghiên cứu marketing có năm giai đoạn:

Xác định vấn đề và mục đích của cuộc nghiên cứu: Nhà nghiên cứu cần phải xác định chính xác vấn đề hiện tại sẽ nghiên cứu là gì, bản chất của nó ra sao và mục tiêu của dự án nghiên cứu sẽ thu nhận những thông tin nào?

Thông thường, các dự án nghiên cứu marketing có ba loại mục tiêu nghiên cứu: Tìm ra nguyên nhân của vấn đề nghiên cứu, tìm ra các giải pháp để giải quyết vấn đề nghiên cứu, xác định giải pháp tối ưu.

- Lập kế hoạch nghiên cứu: Bước đầu tiên là phải khái quát mục đích cụ thể của quá trình nghiên cứu. Sau đó là phân tích xác định những mục đích chi tiết (Nghiên cứu ai, cái gì, khi nào, ở đâu, như thế nào?).

Kế hoạch nghiên cứu bao gồm: Các nguồn thông tin, Các phương pháp thu thập, các công cụ, kế hoạch chọn mẫu, xác lập ngân sách, thời gian thực hiện.

- Thực hiện thu thập dữ liệu: Các công việc của giai đoạn này bao gồm việc chuẩn bị và thực hiện thu thập dữ liệu. Cần dự tính trước những vấn đề trong thực hiện thu thập dữ liệu (xác định phương thức tiếp cận, dự báo các trở ngại).

- Xử lý dữ liệu nghiên cứu: Bao gồm chuẩn bị dữ liệu cho phân tích và quá trình phân tích dữ liệu.

- Chuẩn bị báo cáo kết quả nghiên cứu: Bao gồm toàn bộ các nội dung đã đạt được có liên quan đến dự án nghiên cứu.

Cần ghi nhớ rằng nghiên cứu chỉ có thể hỗ trợ cho quá trình ra quyết định chứ không thay thế được nó

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa