|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Môi trường marketing vĩ mô (Macro Marketing Environment) là gì? Đặc điểm và phân loại

19:30 | 09/08/2019
Chia sẻ
Môi trường marketing vĩ mô (tiếng Anh: Macro Marketing Environment) là các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp. Nó có những đặc điểm cần chú ý.

tu-vung-tieng-anh-trong-marketing-696x487

(Hình ảnh: Toppick.vn).

Khái niệm môi trường marketing vĩ mô

Môi trường marketing vĩ mô trong tiếng Anh là Macro Marketing Environment.

Môi trường marketing vĩ mô là những yếu tố và lực lượng mang tính chất xã hội rộng lớn có tác động đến thị trường và hoạt động marketing của doanh nghiệp cũng như tác động đến tất cả các yếu tố của môi trường marketing vi mô.

Đặc điểm

- Nằm ngoài sự kiểm soát của các doanh nghiệp ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp tới hành vi mua của khách hàng và điều kiện kinh doanh của doanh nghiệp.

- Ảnh hưởng tới tất cả các doanh nghiệp, thậm chí cả những công ty lớn mạnh nhất.

- Nhà quản trị marketing phải dự đoán làm cho hoạt động marketing thích ứng với cả cơ hội lẫn sức ép của môi trường vĩ mô.

Phân loại các nhóm môi trường marketing vĩ mô

Có 6 nhóm môi trường marketing vĩ mô chính:

Môi trường tự nhiên

- Bao gồm các tài nguyên, khí hậu, địa hình và các yếu tố tự nhiên khác. Hoạt động marketing bị ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố này.

- Từng yếu tố tự nhiên sẽ tác động đến sự lựa chọn chiến lược và biện pháp marketing cụ thể.

- Đòi hỏi phải bảo vệ môi trường sống của con người nói chung.

Môi trường văn hóa xã hội

- Bao gồm thể chế xã hội, giá trị xã hội, truyền thống, dân tộc, tôn giáo, lối sống,...Các yếu tố này sẽ chi phối đến hành vi tiêu dùng và hành vi kinh doanh.

- Các doanh nghiệp nên tìm cách thích ứng với những yếu tố môi trường này.

- Các giá trị xã hội không những ảnh hưởng tới chiến lược mà tới cả các biến số khác của marketing.

Môi trường dân số hay nhân khẩu

- Bao gồm một tập hợp các yếu tố như: Quy mô, cơ cấu (tuổi tác, giới tính, tốc độ tăng và sự phân bố của dân số,…

- Những phân tích về quy mô và cơ cấu cũng như sự vận động của dân số sẽ được sử dụng trực tiếp để xác định quy mô, cơ cấu và sự vận động của các thị trường sản phẩm, đặc biệt là hàng tiêu dùng.

- Với sự phát triển về quá trình đô thị, quy mô dân số, trình độ văn hóa tăng lên đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những phương thức và công nghệ làm mới marketing.

Môi trường kinh tế

- Các yếu tố kinh tế chủ yếu gồm: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP), kim ngạch xuất nhập khẩu, tình trạng lạm phát, thất nghiệp,tỷ giá, lãi suất ngân hàng,…

- Các nhà quản trị marketing phải xem xét tác động của tất cả các yếu tố này khi làm các quyết định, biện pháp marketing cụ thể.

- Các tổ chức kinh tế ảnh hưởng đến tính hiệu quả của thị trường.

- Vấn đề cung cấp nguyên nhiên vật liệu và demarketing (giảm marketing).

Môi trường khoa học và công nghệ

- Khoa học công nghệ có thể ảnh hưởng lớn tới toàn ngành, các doanh nghiệp phải theo dõi những thay đổi này để điều chỉnh marketing- mix thích ứng với nó.

- Các doanh nghiệp phải chú ý đầu tư phát triển các sản phẩm mới, ứng dụng công nghệ mới để có thể có những sản phẩm mang tính cạnh tranh cao trên thị trường.

Môi trường chính trị- luật pháp

- Bao gồm: Mức độ ổn định của chính trị, các đường lối, chính sách của chính phủ, cấu trúc chính trị, hệ thống quản lý hành chính và môi trường luật pháp bao gồm các bộ luật và các quy định.

- Cần phân tích một cách hệ thống toàn diện về các yếu tố: Điều luật, hệ thống chính sách quản lý, hệ thống quản lý hành chính, mức độ dân chủ hóa có chi phối đến hoạt động marketing.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình Quản trị Marketing, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân)

Thanh Hoa