Kiến thức Kinh tế

Quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn (Ultra-Short Bond Fund) là gì?

16:51 | 13/11/2019

Chia sẻ

Quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn (tiếng Anh: Ultra-Short Bond Fund) là quĩ chỉ đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định với kì hạn rất ngắn, thường là các công cụ đầu tư có kì hạn khoảng một năm.
Ultra-Short Bond Fund

Hình minh họa

Quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn

Khái niệm

Quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn trong tiếng Anh là Ultra-Short Bond Fund.

Quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn là quĩ chỉ đầu tư vào các chứng khoán có thu nhập cố định với kì hạn rất ngắn. Một quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn thường sẽ đầu tư vào các công cụ có kì hạn khoảng một năm. 

Chiến lược đầu tư này có xu hướng mang lại lợi suất cao hơn các công cụ thị trường tiền tệ, với ít biến động giá hơn so với một quĩ đầu tư chứng khoán ngắn hạn thông thường.

Ưu điểm của quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn

Các quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn mang lại khả năng bảo vệ các nhà đầu tư trước rủi ro lãi suất tốt hơn đáng kể so với các khoản đầu tư vào trái phiếu trong dài hạn. Vì các quĩ này có thời hạn rất thấp, lãi suất tăng sẽ có ít ảnh hưởng đến giá trị của chúng hơn một quĩ đầu tư trái phiếu trung hoặc dài hạn.

Tuy vậy, loại quĩ này vẫn thường chứa nhiều rủi ro hơn hầu hết các công cụ thị trường tiền tệ. Hơn nữa, chứng chỉ tiền gửi tuân theo các nguyên tắc đầu tư được qui định, nhưng một quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn chỉ phải tuân thủ các qui định giống với một quĩ đầu tư chứng khoán có thu nhập cố định thông thường.

So sánh với các công cụ đầu tư rủi ro thấp khác

Các quĩ thị trường tiền tệ chỉ có thể đầu tư vào các khoản đầu tư ngắn hạn, chất lượng cao do chính phủ Mỹ, các tập đoàn của Mỹ và chính quyền tiểu bang và địa phương phát hành. Ngược lại, các quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn có nhiều tự do hơn, thường theo đuổi lợi suất cao hơn bằng cách đầu tư vào chứng khoán có rủi ro lớn hơn. 

Ngoài ra, giá trị tài sản ròng (NAV) của các quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn biến động. Ngược lại, các quĩ thị trường tiền tệ cố gắng giữ cho NAV ổn định ở mức 1 USD mỗi cổ phiếu. Các quĩ thị trường tiền tệ cũng phải tuân theo các tiêu chuẩn qui định về thời gian đáo hạn và mức độ đa dạng hóa nghiêm ngặt. 

Tuy nhiên, các qui định này không áp dụng cho quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn.

Công ty bảo hiểm tiền gửi liên bang (FDIC) không bảo hiểm cho quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn. Ngược lại, một khoản chứng chỉ tiền gửi có thể được bảo hiểm lên tới 250.000 USD. 

FDIC bảo hiểm cho chứng chỉ tiền gửi vì bên nắm giữ tiền gửi là ngân hàng hoặc tổ chức tiết kiệm. Ngoài ra, chứng chỉ tiền gửi thường cung cấp một mức lãi suất tốt hơn so với tài khoản tiết kiệm thông thường.

Các quĩ đầu tư trái phiếu siêu ngắn hạn nắm giữ chứng khoán có thời gian đáo hạn trung bình dài hơn cũng rủi ro hơn quĩ đầu tư có thời gian đáo hạn trung bình ngắn hơn, nếu mọi các yếu tố khác đều giống nhau.

(Theo investopedia)

Hằng Hà