|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Nhiệt điện Hải Phòng: Hơn nghìn tỷ tiền mặt bốc hơi trong một quý

17:06 | 14/07/2021
Chia sẻ
Chỉ trong vòng một quý, khoản tiền, tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn của Nhiệt điện Hải Phòng đã giảm từ gần 1.230 tỷ xuống chỉ còn khoảng 112 tỷ đồng.

CTCP Nhiệt điện Hải Phòng (Mã: HND) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2021 với doanh thu thuần đạt 2.624 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ năm 2020. Nguyên nhân chủ yếu do giá điện, sản lượng điện hợp đồng Qc giảm.

Trong quý II, giá vốn hàng bán giảm 7%, theo doanh nghiệp chủ yếu do một số tài sản cố định của nhà máy Hải Phòng 1 đã hết khấu hao khiến chi phí khấu hao đi xuống. Song mức giảm này cao hơn của doanh thu nên lợi nhuận gộp của công ty giảm 56%. 

Trừ đi các chi phí, Nhiệt điện Hải Phòng báo lãi 188 tỷ đồng, giảm 66% so với quý II/2020. Giải thích nguyên nhân có lãi trở lại sau quý I/2021, công ty cho biết sản lượng Qc giao trong quý II cao hơn nên doanh thu từ giá cố định đủ bù đắp chi phí cố định. Bên cạnh đó sản lượng phát tương đối tốt cùng với giá thị trường cao nên công ty có lợi nhuận.

Lũy kế nửa đầu năm, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế của Nhiệt điện Hải Phòng đạt lần lượt 4.613 tỷ đồng và 177 tỷ đồng, giảm 25% và 76%.

Với kết quả này, Nhiệt điện Hải Phòng đã thực hiện được 51% và 88% kế hoạch doanh thu và lợi nhuận trước thuế năm sau hai quý.

Nhiệt điện Hải Phòng không còn trữ hàng nghìn tỷ đồng tiền nhàn rỗi - Ảnh 1.

Tại ngày 30/6, tổng tài sản của Nhiệt điện Hải Phòng giảm 12% so với đầu năm, còn 9.821 tỷ đồng, chủ yếu do khoản tiền nhàn rỗi và hàng tồn kho giảm.

Trong đó, khoản tiền và tương đương tiền và tiền gửi có kì hạn giảm tới 92% còn gần 112 tỷ cuối quý II. 

Những quý gần đây, Nhiệt điện Hải Phòng thường trữ tiền mặt trên nghìn tỷ đồng. Ngay tại cuối quý I, con số đó gần 1.230 tỷ đồng. Như vậy trong vòng ba tháng, hơn 1.169 tỷ đồng tiền nhàn rỗi đã bốc hơi.

Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng trong kỳ tăng 763 tỷ đồng và chiếm tỷ lệ 28% tổng tài sản.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả giảm 390 tỷ, chủ yếu do khoản nợ đi vay dài hạn đi xuống. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến ngày 30/6 giảm từ 1.618 tỷ đồng về 177 tỷ đồng do công ty đã chi trả xong cổ tức cho năm 2020 trong kỳ.

Mỹ Linh