|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Ngành công nghiệp chế biến (Processing industry) là gì?

10:37 | 05/12/2019
Chia sẻ
Ngành công nghiệp chế biến (tiếng Anh: Processing industry) bao gồm tất cả các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến những sản phẩm của công nghiệp khai thác và sản phẩm của nông nghiệp.
India-Briefing-The-Food-Processing-Industry-in-India-Investment-Prospects

Hình minh hoạ (Nguồn: india)

Ngành công nghiệp chế biến

Khái niệm

Ngành công nghiệp chế biến trong tiếng Anh được gọi là Processing industry.

Ngành công nghiệp chế biến bao gồm tất cả các xí nghiệp công nghiệp, các cơ sở sản xuất thủ công nghiệp chuyên chế biến những sản phẩm của công nghiệp khai thác và sản phẩm của nông nghiệp. 

Ngoài ra công nghiệp chế biến còn bao gồm cả việc sửa chữa máy móc thiết bị và sửa chữa vật phẩm tiêu dùng.

Các hoạt động của Ngành công nghiệp chế biến

Công nghiệp chế biến bao gồm: 

Công nghiệp nhiệt điện, công nghiệp chế biến nhiên liệu, công nghiệp luyện kim, công nghiệp chế tạo thiết bị máy móc, công nghiệp hóa chất, công nghiệp vật liệu xây dựng, công nghiệp chế biến gỗ, tre, nứa, lá, mây, song, cói… 

Công nghiệp sành, sứ, thủy tinh, đồ gốm, công nghiệp dệt, da, may, nhuộm, công nghiệp chế biến thực phẩm, công nghiệp sản xuất sản phẩm phục vụ ngành y tế, văn hóa, giáo dục, và các ngành công nghiệp chế biến khác.

Nguyên tắc phân loại 

- Đối với những cơ sở sản xuất công nghiệp vừa khai thác vừa chế biến, nếu tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần khai khác lớn hơn thì xếp vào ngành công nghiệp khai thác, nếu tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần chế biến lớn hơn thì xếp vào ngành công nghiệp chế biến. 

Ví dụ: công ty than, xí nghiệp khai thác gỗ vừa khai thác vừa chế biến than và gỗ, nhưng tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần khai thác lớn hơn tỉ trọng về giá trị sản phẩm của phần chế biến nên những xí nghiệp đó xếp vào công nghiệp khai thác, 

Xí nghiệp xi-măng có khai thác đá và chế biến xi-măng, nhưng tỉ trọng về giá trị sản phẩm chế biến xi-măng lớn hơn nên xếp xí nghiệp xi-măng vào ngành công nghiệp chế biến.

- Đối với các xí nghiệp mà tỉ trọng giá trị sản phẩm khai thác và giá trị sản phẩm chế biến bằng nhau (không kể chế biến sản phẩm của bản thân xí nghiệp đã khai thác hay chế biến sản phẩm do xí nghiệp khác khai thác), nay qui ước xếp vào ngành công nghiệp chế biến. 

Qui ước xếp như vậy là căn cứ theo giai đoạn cuối cùng của dây chuyền sản xuất của xí nghiệp.

(Tài liệu tham khảo: Quyết định 486-TCTK/CN Bản qui định việc phân ngành cụ thể trong công nghiệp và bảng mục lục ngành nghề cụ thể trong công nghiệp)

Diệu Nhi

Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2

Tin vui khi NĐT sắp được giao dịch cổ phiếu sớm hơn 1 ngày, bán cổ phiếu ngay chiều ngày T+2
Theo quy chế giao dịch mới, cổ phiếu về tài khoản nhà đầu tư trong khoảng thời gian 11h30 – 12h00 trong ngày T+2 thay vì 15h30 – 16h00 như trước đó. Theo đó, nhà đầu tư có thể giao dịch trong phiên chiều của ngày T+2, rút ngày 1 ngày so với trước đó.