|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kiến thức Kinh tế

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (Global Competitiveness Index 4.0) là gì?

17:27 | 04/12/2019
Chia sẻ
Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 (tiếng Anh: Global Competitiveness Index 4.0 - GCI 4.0) đánh giá các yếu tố quyết định mức độ năng suất của một quốc gia – động lực quan trọng nhất để cải thiện mức sống trong dài hạn.
trien-lam-quoc-te-ve-cong-nghiep-40-sap-dien-ra-tai-ha-noi

Hình minh hoạ (Nguồn: gci40)

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0

Khái niệm

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 trong tiếng Anh được gọi là Global Competitiveness Index 4.0 - GCI 4.0.

Trong bối cảnh công nghệ thay đổi mạnh mẽ, phân cực chính trị và sự phục hồi kinh tế mong manh.

Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 là chỉ số đánh giá và xếp hạng năng lực cạnh tranh toàn cầu, chú trọng tới yếu tố thúc đẩy tăng trưởng trong dài hạn và nâng cao thu nhập của người dân của Diễn đàn kinh tế thế giới WEF.

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 được xác định dựa trên một tập hợp mới các nhân tố ảnh hưởng tới năng suất trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. 

Các yếu tố được đánh giá bởi chỉ số

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 đánh giá các yếu tố quyết định mức độ năng suất của một quốc gia – động lực quan trọng nhất để cải thiện mức sống trong dài hạn. GCI 4.0 đo lường theo 12 động lực (trụ cột) của năng suất.

Screen Shot 2019-12-04 at 5

Chỉ số Năng lực cạnh tranh toàn cầu 4.0 đánh giá được các nội dung quan trọng như nguồn nhân lực, mức độ sáng tạo, đổi mới, mức độ kháng cự với các cú sốc bên ngoài và sự nhạy bén. 

Những nội dung này được thể hiện qua các yếu tố quan trọng mới khác (ví dụ như: văn hoá doanh nhân, doanh nghiệp có ý tưởng đột phá, sự phối hợp của nhiều bên liên quan, tư duy phản biện, niềm tin của xã hội,...), bên cạnh những yếu tố truyền thống (như ứng dụng công nghệ thông tin,, cơ sở hạ tầng, ổn định kinh tế vĩ mô, quyền tài sản,...).

Các chỉ tiêu của chỉ số

Giống với chỉ số GCI trước đây, GCI 4.0 cũng dựa trên các trụ cột (12 trụ cột). Có tổng số 98 chỉ số được đánh giá, được nhóm thành 4 mục là: 

Môi trường kinh doanh

Nguồn nhân lực

Thị trường 

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo

12 trụ cột trong GCI 4.0 phản ánh qui mô và mức độ phức tạp của các yếu tố động lực thúc đẩy tăng năng suất và năng lực cạnh tranh. 

Những trụ cột này bao gồm: Thể chế; Cơ sở hạ tầng; Mức độ ứng dụng công nghệ thông tin; Ổn định kinh tế vĩ mô; Y tế; Kĩ năng; Thị trường hàng hoá; Thị trường lao động; Thị trường tài chính; Qui mô thị trường; Mức độ năng động và đa dạng trọng kinh doanh; và Năng lực đổi mới, sáng tạo. 

Trong số 98 chỉ tiêu đánh giá GCI 4.0, chỉ có 34 chỉ tiêu là được giữ lại từ phương pháp đánh giá trước đây (GCI), trong khi có tới 64 chỉ tiêu mới.

(Tài liệu tham khảo: Viện nghiên cứu quản lí kinh tế trung ương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Diệu Nhi

Giải pháp nào cho doanh nghiệp Việt nâng cao năng lực cạnh tranh, sớm trở lại đường đua thời hậu COVID-19?
Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng, trong bối cảnh hội nhập quốc tế, sự cạnh tranh của doanh nghiệp, bên cạnh các góc độ khác còn là góc độ văn hoá doanh nhân doanh nghiệp thể hiện ở đạo đức kinh doanh.