Kiến thức Kinh tế

Mức miễn thường bảo hiểm (Insurance Deductible) là gì?

09:10 | 22/10/2019

Chia sẻ

Mức miễn thường bảo hiểm (tiếng Anh: Insurance Deductible) là phần tổn thất và / hoặc chi phí do rủi ro được bảo hiểm gây ra nhưng người được bảo hiểm phải tự gánh chịu.
Understanding-Deductible_minigraphic

Hình minh hoạ (Nguồn: apexautocenter)

Mức miễn thường bảo hiểm

Khái niệm

Mức miễn thường bảo hiểm trong tiếng Anh được gọi là Insurance Deductible.

Khái niệm mức miễn thường chỉ được sử dụng trong bảo hiểm phi nhân thọ. 

Mức miễn thường là phần tổn thất và / hoặc chi phí do rủi ro đươc̣ bảo hiểm gây ra nhưng người được bảo hiểm phải tự gánh chịu.

Cách thức biểu thị mức miễn thường khá đa dạng, có thể bằng một số tiền nhất định/1 sự cố hoặc một tỉ lệ % nhất định/ giá trị tổn thất, kèm theo tỉ lệ tối thiểu này là một số tiền nhất định/1 sự cố,… 

Trong bảo hiểm gián đoạn kinh doanh, mức miễn thường có thể qui định bằng một số ngày nhất định. Người bảo hiểm sẽ không phải bồi thường, trả tiền bảo hiểm nếu giá trị tổn thất nhỏ hơn hoặc bằng mức miễn thường.

Nếu giá trị tổn thất lớn hơn mức miễn thường sẽ phát sinh trách nhiệm của người bảo hiểm. Tuy nhiên số tiền bồi thường của người bảo hiểm nhiều hay ít còn tùy thuộc vào loại miễn thường mà nghiệp vụ hay hợp đồng bảo hiểm đó áp dụng. 

- Trường hợp miễn thường có khấu trừ (mức miễn thường được gọi là mức khấu trừ), số tiền bồi thường của bảo hiểm sẽ bằng giá trị tổn thất trừ đi mức khấu trừ. 

- Trường hợp miễn thường không khấu trừ, số tiền bồi thường sẽ bằng giá trị tổn thất, đương nhiên giá trị tổn thất đó phải lớn hơn mức miễn thường.

Tùy vào từng nghiệp vụ hoặc hợp đồng bảo hiểm, mức miễn thường có thể được đưa ra như một qui định bắt buộc hoặc để bên mua bảo hiểm tuỳ ý lựa chọn. Điều này xuất phát từ những mục đích khác nhau của việc đưa mức miễn thường vào hợp đồng bảo hiểm.

Ý nghĩa 

Mức miễn thường có thể nhằm loại trừ những tổn thất thương mại thông thường khỏi trách nhiệm bảo hiểm hoặc mang dụng ý tránh việc bỏ ra các chi phí về giám định, thu thập hồ sơ, thủ tục thanh toán,... một cách không có hiệu quả kinh tế đối với những tổn thất nhỏ mà người được bảo hiểm có thể tự gánh chịu. 

Đặc biệt, sự linh hoạt của mức miễn thường sẽ đáp ứng được nhu cầu tự gánh chịu một phần tổn thất để giảm phí bảo hiểm của khách hàng bảo hiểm. 

Hơn nữa, mức miễn thường còn là một biện pháp góp phần ngăn ngừa rủi ro đạo đức, giảm thiểu nguy cơ tinh thần trong kinh doanh bảo hiểm, gắn trách nhiệm của bên mua bảo hiểm đối với đối tượng được bảo hiểm.

(Tài liệu tham khảo: Giáo trình đại lí bảo hiểm cơ bản, 2013, Cục Quản lí Giám sát Bảo hiểm, Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Bảo hiểm)

Diệu Nhi