Hàng hóa

Một số qui định nhập khẩu các loại khẩu trang vải của Pháp

07:45 | 19/05/2020

Chia sẻ

Thương vụ Việt Nam tại Pháp cung cấp thông tin liên quan đến thủ tục, qui định bắt buộc đối với các loại khẩu trang cho số đông (gồm khẩu trang vải), không thuộc nhóm khẩu trang y tế để được thương mại hóa tại thị trường Pháp.
Một số qui định nhập khẩu các loại khẩu trang vải của Pháp - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Euronews)

Căn cứ thông báo ngày 29/3 cập nhật ngày 26/4 của liên Bộ Y tế; Bộ Kinh tế và Tài chính; Bộ Lao động; Bộ Hành động và Ngân sách công Pháp.

Căn cứ thông báo của Hải quan Pháp.

Định nghĩa hai nhóm khẩu trang cộng đồng

Khẩu trang sử dụng cho số đông, cộng đồng người dân tại Pháp được chia làm hai nhóm:

Nhóm 1: Khẩu trang được sử dụng cho đối tượng trong lĩnh vực chuyên môn có tiếp xúc với người dân. 

Yêu cầu kĩ thuật:

+ Độ lọc các hạt 3 micromet: >90%.

+ Độ thấm (đơn vị L.m-2s-1) >96% đảm bảo cho người sử dụng liên tục trong 4 tiếng.

Nhóm 2: Khẩu trang được sử dụng với mục đích bảo vệ cộng đồng người dân

Yêu cầu kĩ thuật:

+ Độ lọc các hạt 3 micromet: >70%.

+ Độ thấm (đơn vị L.m-2s-1) >96% đảm bảo cho người sử dụng liên tục trong 4 tiếng.

Điều kiện nhập khẩu và thương mại hóa sản phẩm tại thị trường Pháp

Điều kiện nhập khẩu

- Giấy chứng nhận của nhà nhập khẩu đảm bảo khẩu trang nhập khẩu phải có chất lượng tương đương với các mẫu phẩm được gửi đi kiểm tra.

- Báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm (Được kiểm tra và cấp bởi các tổ chức được công nhận).

- Bảo đảm có Logo sau đây (Logo chỉ được dán sau khi đạt kiểm tra chất lượng) trên sản phẩm, dán nhãn hoặc trên bao bì.

Điều kiện nhập khẩu và thương mại hóa sản phẩm tại thị trường Pháp

Điều kiện nhập khẩu: 

Giấy chứng nhận của nhà nhập khẩu đảm bảo khẩu trang nhập khẩu phải có chất lượng tương đương với các mẫu phẩm được gửi đi kiểm tra.

Báo cáo kiểm tra chất lượng sản phẩm (Được kiểm tra và cấp bởi các tổ chức được công nhận).

Bảo đảm có Logo sau đây (Logo chỉ được dán sau khi đạt kiểm tra chất lượng) trên sản phẩm, dán nhãn hoặc trên bao bì.

Một số qui định nhập khẩu các loại khẩu trang vải của Pháp - Ảnh 2.

Logo nêu trên chỉ được dán lên sản phẩm hoặc bao bì đối với những sản phẩm đã được các tổ chức được công nhận kiểm tra chất lượng

Điều kiện bắt buộc với nhà sản xuất hoặc nhà nhập khẩu khi thương mại hóa sản phẩm trên thị trường

Có nghĩa vụ thực hiện các kiểm tra chất lượng theo qui định ở trên, đối với hai nhóm khẩu trang thông qua các tổ chức được cấp phép. Các cơ quan chức năng có quyền yêu cầu cung cấp kết quả kiểm tra chất lượng khi thực hiện kiểm tra.

Được quyền yêu cầu công bố thông qua các website của Chính phủ về kết quả kiểm tra chất lượng sản phẩm thông qua:

Email: masques.dge@finances.gouv.fr và 

Website: https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection

In trên sản phẩm hoặc bao bì logo chứng nhận nêu trên hoặc sử dụng các tem logo để dán lên bao bì.

Ghi rõ trên bao bì về chất lượng kháng lọc của sản phẩm.

Phải cung cấp kèm theo sản phẩm hướng dẫn sử dụng (Hướng dẫn cụ thể cách đeo, tháo khẩu trang cũng như phương cách giặt, là và số lần cho phép…).

Các tổ chức được công nhận để kiểm tra và có khả năng cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn 

- Các tổ chức trong hệ thống NANDO của EU sau đây gọi là các tổ chức Notified theo qui định (UE) 2016/425;

- Các tổ chức được Chính phủ pháp công nhận:

+ Tổng Cục quân trang Pháp (DGA)

Website: https://www.defense.gouv.fr/dga/actualite/la-dga-se-mobilise-pour-tester-des-alternatives-aux-masques-de-protection-contre-le-covid-19

+ Tổng Cục doanh nghiệp Pháp (DGE) 

Website: https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/entreprises-comment-faire-tester-masques

+ Phòng thí nghiệm đo lường và thử nghiệm quốc gia (LNE)

+ Một số phòng thí nghiệm khác trong danh sách tại website sau:

https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/liste-des-tests-masques-de-protection.

Phùng Nguyệt