Hàng hóa

Một số qui định mới về Chứng thư xuất khẩu sang EU

19:16 | 13/05/2020

Chia sẻ

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU khuyến cáo sử dụng nền tảng TRACES cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch động vật, thực vật đối với sản phẩm xuất khẩu sang EU.

Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU – DG SANTE vừa có thông báo khẩn về chứng thư xuất khẩu sang EU trong bối cảnh COVID-19 và EU đang phong tỏa biên giới.

Để đảm bảo hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi, DG SANTE khuyến cáo sử dụng nền tảng TRACES (http://webgate.ec.europa.eu/tracesnt/ecas-login) cho các chứng thư về vệ sinh và kiểm dịch thực vật của động vật, thực vật đối với các sản phẩm được xuất khẩu sang EU.

Một số qui định mới về Chứng thư xuất khẩu sang EU - Ảnh 1.

Ảnh minh họa. (Nguồn: freepik)

Đối với các quốc gia không sử dụng TRACES, doanh nghiệp cần đảm bảo cung cấp chứng thư gốc kèm với các lô hàng trong phương tiện vận chuyển. 

Trong trường hợp chứng thư gốc không thể gửi kèm lô hàng, Ủy ban Sức khỏe và An toàn thực phẩm của EU sẽ đề xuất với các trạm kiểm soát biên giới tại EU chấp nhận các bản sao giấy chứng thư đáp ứng các điều kiện sau:

1. Bản scan giấy chứng thư gốc được gửi bằng email, từ hòm thư thuộc cơ quan có thẩm quyền cấp trung ương của nước sở tại đến hòm thư của Trạm kiểm soát biên giới tại EU của điểm nhập cảnh tại EU, được cung cấp tại các trang web sau:

Đối với động vật và sản phẩm động vật:

http://ec.europa.eu/food/animals/vet-border-control/bip-contacts_en

Đối với thực phẩm và thức ăn có nguồn gốc phi động vật:

http://ec.europa.eu/food/safe/official_controls/legislation/imports/non-animal_eu

Đối với cây trồng và sản phẩm thực vật:

http://ec.europa.eu/food/safe/offcial_controls/legislation/imports/plants_en

2. Giấy chứng thư gốc được gửi đến trạm kiểm soát biên giới tại EU sớm nhất có thể về mặt kĩ thuật, khi các hạn chế được đề cập ở trên đã được xem xét hoặc dỡ bỏ đáng kể.

3. Phái bộ Ngoại giao của nước sở tại tại Brussels chỉ định một đại diện và thông báo (Email: sante-d2-imports@ec.europa.eu). Thông tin liên lạc của đại diện đó để DG SANTE của EU có thể giới thiệu liên hệ trong trường hợp, Trạm kiểm soát biên giới tại EU yêu cầu bổ sung thêm bất cứ thông tin nào, theo sắp xếp hành chính của nước sở tại.

Phùng Nguyệt