Kiến thức Kinh tế

Mô hình ba đáy (Triple Bottom) là gì? Nội dung về mô hình ba đáy

16:57 | 16/12/2019

Chia sẻ

Mô hình ba đáy (tiếng Anh: Triple Bottom) là một mô hình biểu đồ giá lên được sử dụng trong phân tích kĩ thuật, nó được đặc trưng bởi ba mức đáy bằng nhau theo sau một breakout (điểm đột phá) trên mức kháng cự.
Central Institute for Economic Management

Hình minh họa

Mô hình ba đáy (Triple Bottom)

Khái niệm

Mô hình ba đáy trong tiếng Anh là Triple Bottom.

Mô hình ba đáy là một mô hình biểu đồ giá lên được sử dụng trong phân tích kĩ thuật, nó được đặc trưng bởi ba mức đáy bằng nhau theo sau một breakout (điểm đột phá) trên mức kháng cự.

Nội dung về mô hình ba đáy

Mô hình biểu đồ ba đáy thường theo sau một chiều hướng xuống giá kéo dài trong đó giá giảm được điều chỉnh bởi thị trường. Trong khi đáy đầu tiên có thể chỉ đơn giản là sự chuyển động giá thông thường thì đáy thứ hai cho thấy dấu hiệu của giá tăng và có thể là đảo chiều. Đáy thứ ba cho biết tại đây có mức hỗ trợ mạnh mẽ và sự giảm giá có thể ngưng lại khi nó vượt qua các mức kháng cự.

Có một vài qui tắc thường được áp dụng để xác định mô hình ba đáy:

+ Cần phải có một chiều hướng xuống giá đang hiện hữu tại vị trí trước khi mô hình xảy ra.

+ Ba đáy nên có giá gần như tương đương nhau và cách nhau một khoảng nhất định. Mặc dù giá không nhất thiết phải bằng nhau một cách chính xác nhưng nó phải ở gần với cùng một mức giá sao cho đường xu hướng nằm ngang.

+ Khối lượng phải có dấu hiệu giảm đi trong mô hình để biểu thị sự giảm giá đang có xu hướng ngưng lại và khối lượng giá tăng sẽ tăng lên khi nó vượt qua ngưỡng kháng cự cuối cùng.

Cách giao dịch đối với mô hình ba đáy

Để đơn giản ta xét ví dụ về mô hình hai đáy trước. Mục tiêu giá của mô hình hai đáy đảo ngược thường là khoảng cách giữa các đáy và điểm đột phá. Ví dụ: nếu mức đáy là $10 và điểm đột phá là $12 thì mục tiêu giá sẽ là [($12 - $10) + $12 = $14]. Điểm dừng lỗ thường được đặt ngay dưới điểm đột phá và/hoặc dưới các mức đáy của mô hình ba đáy.

Mô hình ba đáy tương tự như mẫu biểu đồ đáy đôi và cũng có thể trông giống như mô hình tam giác tăng dần hoặc giảm dần. Các nhà giao dịch luôn tìm cách nhận diện mô hình ba đáy bằng cách sử dụng các chỉ báo kĩ thuật hoặc mẫu biểu đồ khác. 

Ví dụ, các nhà giao dịch có thể nhận biết các cổ phiếu có chỉ số sức mạnh tương đối (RSI) bán vượt mức trước khi hình thành đáy đôi và/hoặc tìm kiếm một điểm đột phá để xác nhận đó là đáy ba thay vì tam giác giảm dần hoặc mô hình giá giảm khác.

Ví dụ về mô hình ba đáy

Biểu đồ sau đây cho thấy một ví dụ về mô hình biểu đồ ba đáy.

Capture

Trong ví dụ này, cổ phiếu của Momenta Pharmaceutical đã hình thành một đáy ba và vượt qua khỏi ngưỡng kháng cự của đường xu hướng. Sự khác biệt giữa đáy thứ ba và điểm đột phá là khoảng $1,75, được chuyển thành điểm chốt lời khoảng $15,50 ở phía giá tăng. Điểm dừng lỗ có thể được đặt ở mức khoảng $13,50 để hạn chế rủi ro giảm giá.

(Tài liệu tham khảo: investopedia.com)

Tường Vy