Doanh nghiệp

Lỗ lũy kế Gỗ Trường Thành vượt 2.400 tỉ đồng, vốn chủ sở hữu chưa bị âm nhờ phát hành thêm cổ phiếu

08:30 | 31/07/2019

Chia sẻ

Nửa đầu năm 2019, Gỗ Trường Thành lỗ ròng 290,5 tỉ đồng, riêng công ty mẹ lỗ 285,4 tỉ đồng.

Báo cáo kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019 của CTCP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (Mã: TTF) cho thấy, doanh thu thuần giảm 2,7% xuống 305,3 tỉ đồng; giá vốn hàng bán giảm 8,5% xuống 466,2 tỉ đồng, cao gấp 1,5 lần doanh thu. Theo đó, công ty lỗ gộp 161 tỉ đồng từ hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Chi phí tài chính giảm 41% xuống 57,6 tỉ đồng, chủ yếu do giảm chi phí lãi vay. Chi phí quản lí doanh nghiệp cũng giảm 90,7% xuống còn 40,8 tỉ đồng. Tuy nhiên, chí phí bán hàng tăng  4,6 lần lên 43 tỉ đồng.

Kết quả, Gỗ Trường Thành lỗ ròng 290,5 tỉ đồng trong nửa đầu năm, riêng công ty mẹ lỗ 285,4 tỉ đồng.

Tính đến 30/6, tổng tài sản của Gỗ Trường Thành có giá trị 2.652 tỉ đồng, giảm 128 tỉ đồng so với thời điểm đầu năm. Các khoản phải thu giảm 44,7% xuống còn 415,3 tỉ đồng, gồm phải thu từ khách hàng 493 tỉ đồng, phải thu theo tiến độ hợp đồng xây dựng 202,7 tỉ đồng và dự phòng phải thu khó đòi 405 tỉ đồng. 

Hàng tồn kho cũng giảm từ 1.056 tỉ đồng về 888,6 tỉ đồng; trong đó nguyên giá hàng tồn kho là 1.413 tỉ đồng, dự phòng giảm giá hàng tồn kho 524,4 tỉ đồng.

Mặc khác, các tài sản dài hạn tăng 40% lên 1.020 tỉ đồng, nguyên nhân do tăng thêm 296 tỉ đồng từ lợi thế thương mại. Trong khi đó, nợ phải trả giảm 183 tỉ đồng do khoản người mua trả trước ngắn hạn giảm.

Đáng chú ý, với kết quả kinh doanh kém tích cực, lỗ lũy kế của Gỗ Trường Thành tăng lên mức 2.408 tỉ đồng. Trong tháng 5, công ty phát hành riêng lẻ thêm hơn 96 triệu cổ phiếu làm cho vốn điều lệ tăng lên 3.112 tỉ đồng, bù lại phần giảm từ lỗ sau thuế. Theo đó, tổng vốn chủ sở hữu tăng lên mức 74,4 tỉ đồng.

Sơn Tùng