|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Vừa thoát danh sách đơn vị kém hiệu quả của Bộ Công thương, DAP - Vinachem lỗ 27 tỉ đồng trong quí II

16:53 | 16/07/2020
Chia sẻ
DAP - Vinachem là doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ đồng ý chủ trương đưa ra khỏi danh sách 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương vào tháng 9/2019.

CTCP DAP – Vinachem (Mã: DDV) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020.

Vừa thoát danh sách đơn vị kém hiệu quả của Bộ Công thương, DAP - Vinachem lỗ 27 tỉ đồng trong quí II - Ảnh 1.

Tổng hợp số liệu kinh doanh quí II của DAP - Vinachem (Nguồn: HK tổng hợp từ báo cáo tài chính).

Quí II DAP đạt 266 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm 19% so với cùng kì năm 2019 do sản lượng DAP tiêu thụ quí II giảm gần 9% so với quí II/2019 còn 30.962 tấn.

Bên cạnh đó giá bán bình quân kì này là 8,357 triệu đồng/tấn, giảm gần 11% so với bình quân quí II/2019. Các khoản giảm trừ doanh thu tăng gần 52% lên hơn 11 tỉ đồng do tăng tỉ lệ chiết khấu thương mại để kích thích bán hàng.

So với tỷ giảm doanh thu thì giá vốn kì này lại tăng do phải gánh chịu chi phí khấu hao được giãn giữa các năm trước chuyển sang làm cho lợi nhuận gộp giảm tới 64% còn 17 tỉ đồng.

Chi phí quản lí tăng 44% do tăng tiền thuê đất phải nộp ngân sách nhà nước và truy thu các năm trước khi thay đổi đơn giá cho thuế.

Lợi nhuận gộp không đủ để gánh chi phí nên hết quí II DAP báo lỗ hơn 27 tỉ đồng trong khi cùng kì năm 2019 lãi hơn 3 tỉ đồng.

Luỹ kế 6 tháng, DAP đạt 669 tỉ đồng doanh thu thuần, giảm gần 9% so với cùng kì năm 2019. Nửa đầu năm DAP lỗ gần 34 tỉ đồng trong khi cùng kì 2019 lãi 21 tỉ đồng.

Năm 2020, DAP lên kế hoạch 1.999 tỉ đồng doanh thu thuần, gần 40 tỉ đồng lãi trước thuế.

Như vậy sau nửa năm DAP mới chỉ thực hiện được 33% mục tiêu doanh thu và còn cách xa mục tiêu có lãi. Hết quí II, DAP lỗ luỹ kế  244 tỉ đồng.

Tại ngày 30/6 tổng tài sản của DAP là 1.791 tỉ đồng chủ yếu nằm ở tài sản cố định. Khoản phải thu ngắn hạn là gần 211 tỉ đồng, hàng tồn kho hơn 360 tỉ đồng. Tổng nợ đi vay là 390 tỉ đồng đều là nợ ngắn hạn và vay ngân hàng.

DAP là công ty con do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm 64% bên cạnh Tổng CTCP Thiết bị điện Việt Nam (Gelex - Mã: GEX) sở hữu 17,2% vốn tại đây. Sản phẩm chính của công ty là phân bón DAP.

Quyết định số 1468 được ban hành ngày 29/9/2017 của Thủ tướng Chính phủ về "Đề án xử lý các tồn tại, yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương".

DAP – Vinachem từng là một trong số các doanh nghiệp trực thuộc Vinachem có trong Đề án 1468 bên cạnh CTCP Phân đạm Hoá chất Hà Bắc, CTCP DAP số 2 – Vinachem, Công ty TNHH MTV Đạm Ninh Bình.

Sau 2 năm tái cơ cấu DAP - Vinachem là doanh nghiệp đầu tiên được Chính phủ đồng ý chủ trương đưa ra khỏi danh sách 12 dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương vào tháng 9/2019.


Hoàng Kiều