|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Doanh nghiệp

Hé lộ nguyên nhân Viettel Global 'cắt lỗ' ngoạn mục và lượng nhân viên giảm hơn 1.350 người

14:52 | 07/09/2019
Chia sẻ
Viettel Global đã không hợp nhất kết quả kinh doanh với công ty con là Viettel Cameroon S.A.R.L trong 6 tháng đầu năm, điều này khiến cho khoản lỗ của Viettel tại thị trường Châu Phi sụt giảm đáng kể.

Không hợp nhất kết quả kinh doanh với Viettel Cameroon

Nửa đầu năm 2019, CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel Global (Mã: VGI) lãi ròng 747 tỉ đồng, con số này cách biệt lớn so với khoản lỗ 369 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Kết quả trên một phần đến từ việc Viettel Global cải thiện được lợi nhuận gộp, đạt 2.769 tỉ đồng, tăng 31%; biên lợi nhuận gộp tăng từ mức 26,4% tăng lên trên 35%. 

Thực tế, doanh thu thuần của Viettel Global đã giảm nhẹ 2% so với nửa đầu năm 2018, chỉ đạt mức 7.854 tỉ đồng. Vậy thì đâu nguyên nhân khiến lợi nhuận của công ty phụ trách đầu tư ra nước ngoài của Tập đoàn Viettel đã tăng đột biến? 

Ngay cả khi Viettel Global đưa thêm thị trường Myanmar - thị trường đạt tăng trưởng ấn tượng nhất trong lịch sử đầu tư nước ngoài của Viettel Global vào khai thác, doanh thu hoạt động của công ty không những không tăng mà còn giảm? 

Deloitte Việt Nam, hãng kiểm toán sau khi thực hiện soát xét Báo cáo bán niên 2019 của Viettel Global đã tiết lộ sự thật rằng: Viettel Global đã không hợp nhất "Báo cáo kết quả kinh doanh" cũng như "Báo cáo lưu chuyển tiền tệ" cho kỳ hoạt động 6 tháng kết thúc ngày 30/6/2019 với Công ty Viettel Cameroon S.A.R.L. 

Viettel Cameroon S.A.R.L là công ty con do Viettel Global sở hữu 70%, đây là đơn vị vận hành nhà mạng viễn thông Nexttel tại thị trường Cameroon. 

Deloitte cho biết nguyên nhân là đã không thể thu thập được báo cáo tài chính giữa niên độ (nửa đầu năm 2019) cũng như số liệu tài chính của Viettel Cameroon S.A.R.L kể từ ngày 1/11/2018. 

nv

(Đồ họa: TV)

Như vậy, chính việc không hợp nhất với kết quả kinh doanh của Viettel Cameroon đã giúp cho hiệu quả kinh doanh của Viettel Global tăng đột biến như số liệu thể hiện. 

Và điều này cũng giải thích cho việc vì sao số nhân viên của Viettel Global giảm 1.353 người trên toàn cầu trong 6 tháng đầu năm. Nhiều khả năng, đây là số nhân viên làm việc tại thị trường Cameroon. 

Hy-Classe-Group-Trains-Nexttel-work-and-rescue-at-height-06

Nhân viên nhà mạng Nexttel - Cameroon

Dự phòng phải thu cho vay khó đòi hơn 1.500 tỉ đồng

Thực tế, báo cáo kiểm toán năm 2018 của Viettel Global cũng đã được đơn vị kiểm toán đề cập đến vấn đề này. 

Số liệu gần nhất về công ty Viettel Cameroon S.A.R.L từ 1/1/2018 đến 31/10/2018 cho biết, tổng tài sản 6.804 tỉ đồng, nợ phải trả 3.820 tỉ đồng vào cuối kỳ và doanh thu 2.231 tỉ đồng trong cả giai đoạn. 

Năm ngoái, Viettel Cameroon S.A.R.L ghi lỗ, trong khi năm trước đó lãi. Con số lỗ cụ thể không được Viettel Global thuyết minh rõ.

VCR lỗ

Nguồn: BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán

bctc rieng cvr 2018

BCTC riêng năm 2018 đã kiểm toán cho biết Viettel Global có số dư phải thu khách hàng, phải thu về cho vay và phải thu ngắn hạn với Viettel Cameroon S.A.R.L số tiền 8.023 tỉ đồng.

Đến thời điểm 30/6/2019, Viettel Global có các khoản phải thu ngắn, dài hạn với Viettel Cameroon với tư cách khách hàng giá trị 4.121 tỉ đồng; phải thu về cho vay ngắn, dài hạn 3.558 tỉ đồng; phải thu khác 382 tỉ đồng.

vcr rieng 2019

Nguồn: BCTC riêng năm bán niên 2019 đã soát xét

Số tiền mà Viettel Global đã trích dự phòng đối với các khoản phải thu cho vay đến thời điểm 30/6/2019 đã tăng lên 1.926 tỉ đồng.

Thị trường Đông Nam Á là "nồi cơm chính", Myanmar vẫn lỗ

Việc không còn hợp nhất từ thị trường Cameroon vào kết quả kinh doanh khiến cho doanh thu tại thị trường Châu Phi nửa đầu năm 2019 giảm 28% còn 2.609 tỉ đồng. Nhưng số lỗ hợp nhất theo đó cũng đã giảm 44%, từ 1.388 tỉ đồng xuống còn 773 tỉ đồng

Các thị trường còn lại như thị trường Đông Nam Á ghi nhận lãi 1.385 tỉ đồng, thị trường Châu Mỹ La-tinh lãi 159 tỉ đồng. 

Đông Nam Á là "nồi cơm chính" của Viettel Global và vẫn đang đạt được sức tăng trưởng ấn tượng. Hiện Công ty đang sở hữu 90% nhà mạng Metfone tại Campuchia, 100% Telemor tại thị trường Đông Timor, 49% nhà mạng Unitel tại Lào và mới nhất là 49% nhà mạng Mytel hoạt động tại Myanmar được hơn một năm. 

mang

Các thương hiệu mạng Viettel Global sở hữu. (Đồ họa: TV)

6 tháng đầu năm doanh thu tại thị trường Đông Nam Á tăng trưởng hơn 20% đạt 4.914 tỉ đồng, lợi nhuận cũng tăng trưởng 38%. Dù vậy, do mới đi vào hoạt động nên thị trường Myanmar vẫn đang lỗ, tất cả các thị trường còn lại của Viettel Global tại Đông Nam Á đều lãi. 

Bạch Mộc