Doanh nghiệp

Đâu là nguyên nhân khiến lãi thuần Viettel Global tăng đột biến, vượt mức 1.000 tỉ đồng?

16:15 | 06/08/2019

Chia sẻ

Doanh thu hoạt động tài chính tăng 11 lần, đặc biệt là khoản lỗ từ các công ty liên kết giảm mạnh khiến cho lợi nhuận quí II của Viettel Global tăng đột biến.
https%3A%2F%2Fs3-ap-northeast-1

Myanmar là thị trường mới được đưa vào hoạt động của Viettel Global

Mặc dù doanh thu thuần hoạt động kinh doanh tương đương so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 4.074 tỉ đồng; nhưng lợi nhuận gộp trong quí II/2019 của CTCP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global - Mã: VGI) tăng trưởng đáng kể từ 1.214 tỉ đồng lên 1.487 tỉ đồng (tương ứng tăng 22%). Biên lợi nhuận gộp từ 30% tăng lên 36%. 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 1.067 tỉ đồng, tăng mạnh so với khoản lỗ 52 tỉ đồng cùng kỳ năm ngoái. 

Nguyên nhân chính đến dẫn đến sự chênh lệch này, thứ nhất đến từ khoản mục doanh thu hoạt động tài chính tăng 11 lần lên 581 tỉ đồng; thứ hai lỗ từ các công ty liên doanh liên kết giảm mạnh, từ 525 tỉ đồng quí II năm ngoái chỉ còn gần 6 tỉ đồng trong quí II năm nay. Báo cáo riêng của Viettel Global cho biết, khoản đầu tư tại thị trường Myanmar vẫn đang thua lỗ, đây là thị trường mới được đưa vào hoạt động từ tháng 6 năm ngoái. 

vgi 1

Các khoản đầu tư vào công ty liên kết của VGI (Nguồn: BCTC)

Doanh thu hoạt động tài chính tăng mạnh trong giai đoạn này bởi lãi tiền gửi gấp 3 đạt mức 253 tỉ đồng, cùng với đó lãi chênh lệch tỉ giá 231 tỉ đồng, doanh thu hoạt động tài chính khác 98 tỉ đồng đều tăng vượt trội. 

Các loại chi phí hoạt động gồm chi phí bán hàng tăng hơn 5% lên 404 tỉ đồng, trong khi đó chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 79% lên 457 tỉ đồng, chủ yếu do tăng mua ngoài. 

Kết quả, Viettel Global lãi ròng 697 tỉ đồng trong quí II, còn lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 639 tỉ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 271 tỉ đồng. 

Doanh thu thuần lũy kế 6 tháng đầu năm của Viettel Global đạt 7.869 tỉ đồng, giảm nhẹ 2%; lợi nhuận ròng đạt 761 tỉ đồng so với khoản lỗ 366 tỉ đồng nửa đầu năm 2018. Lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ 711 tỉ. 

Báo cáo theo khu vực, thị trường châu Phi của Viettel Global tiếp tục lỗ 773 tỉ đồng sau thuế (giảm một nửa so với cùng kỳ năm ngoái), tuy nhiên lại được bù lại bởi các thị trường châu Mỹ - La tinh lãi 159 tỉ đồng và thị trường Đông Nam Á lãi 1.386 tỉ đồng. 

Lưu chuyển tiền thuần trong 6 tháng đầu năm dương 115 tỉ đồng, khiến cho tiền và tương đương tiền cuối năm tăng nhẹ lên 3.623 tỉ đồng; ngoài ra công ty còn có các khoản tiền gửi ngắn hạn giá trị hơn 6.200 tỉ đồng. 

Giá trị các khoản phải thu khách hàng cuối kỳ 12.242 tỉ đồng, chủ yếu từ các công ty con và công ty liên kết; ngoài ra phải thu cho vay đối với công ty liên kết tại thị trường Myanmar lên tới gần 8.300 tỉ đồng. Giá trị hàng tồn kho 4.100 tỉ đồng, tăng 14% so với đầu năm chủ yếu do tăng nguyên vật liệu…

Nợ phải trả cuối kỳ của Viettel Global hơn 34.000 tỉ đồng, gấp 1,4 lần vốn chủ. Trong đó tổng giá trị nợ vay tài chính ngắn dài hạn 19.425 tỉ đồng. 

Đông A