|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

LienVietPostBank lãi gần 5.700 tỷ trước thuế, tăng 56% so với cùng kỳ

08:53 | 21/01/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 của LienVietPostBank đã vượt 18% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 5.690 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ và hoàn thành 118% kế hoạch năm.

Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng tăng trưởng 32% so với cùng kỳ, đạt 11.900 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận khoản lãi tăng mạnh 94% và 497% so với năm 2021. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng mang về cho ngân hàng hơn 54 tỷ đồng trong năm qua.

Ở chiều ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng lại không mấy thuận lợi khi giảm gần 92% so với cùng kỳ xuống còn 10 tỷ đồng.

Luỹ kế 9 tháng đầu năm, LienVietPostBank trích lập 3.174 tỷ đồng dự phòng rủi ro, tăng 140% so với cùng kỳ. Riêng trong quý III, chi phí dự phòng của ngân hàng tăng 200% so với cùng kỳ, đạt 1.306 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022  của LienVietPostBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 13,3% so với đầu năm lên hơn 327.700 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 12,1%, đạt 230.637 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng gần 53,6%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 19,8% so với đầu năm, đạt gần 216.000 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu tăng 19,7% từ 2.863 tỷ đồng lên 3.427 tỷ đồng chủ yếu do nợ nhóm 3 tăng mạnh 610 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng từ 1,39% lên 1,49%.

 Một số chỉ tiêu năm 2022 của LienVietPostBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga

Bộ trưởng Xây Dựng: Các địa phương đã báo cáo 100 dự án thuộc đối tượng áp dụng gói 120.000 tỷ
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị cho biết có 6 tỉnh đã công bố nhu cầu vay vốn trong gói tín dụng 120.000 tỷ đồng gồm Hải Phòng, Bắc Giang, Bình Định, Phú Thọ, Đà Nẵng, Trà Vinh với tổng nhu cầu là hơn 11.000 tỷ đồng.