|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BaoViet Bank lãi quý IV gấp rưỡi cùng kỳ, tỷ lệ nợ xấu ở mức 3,34%

14:27 | 07/02/2023
Chia sẻ
Trong quý cuối năm 2022, nhiều mảng kinh doanh của BaoViet Bank ghi nhận lãi đột biến kéo lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng đạt gấp ba lần cùng kỳ năm trước.

 Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận trước thuế gấp rưỡi cùng kỳ năm trước với 54 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 41 tỷ đồng, tăng 47,2% so với cùng kỳ.

Tăng trưởng mạnh về lợi nhuận trong quý IV của ngân hàng là nhờ một số mảng kinh doanh ghi nhận kết quả tăng đột biến. Lãi thuần từ mảng dịch vụ mang về gần 408 tỷ đồng, gấp 2,4 lần quý IV/2021; lãi từ các hoạt động kinh doanh khác mang về gần 51 tỷ đồng, gấp hơn 7 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó các mảng như kinh doanh ngoại hối, mua bán chứng khoán đầu tư thoát lỗ.

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh trong quý IV của ngân hàng tăng 168% so với cùng kỳ nên mặc dù chi phí dự phòng rủi ro cũng tăng mạnh gấp gần 3 lần lên 482 tỷ đồng, BaoViet Bank vẫn ghi nhân lãi trước thuế tăng mạnh.

 

Tuy vậy, kết quả luỹ kế cả năm lại không quá lạc quan như vậy khi lãi trước thuế đạt hơn 90 tỷ đồng, tăng 10,5% so với năm trước. Thu nhập từ lãi thuần cả năm giảm hơn 13%, các mảng chứng khoán kinh doanh và đầu tư đều sụt giảm mạnh kéo tổng thu nhập cả năm của ngân hàng giảm.

Trong năm, ngân hàng đã tăng mạnh chi phí cho nhân viên từ hơn 104 tỷ đồng lên hơn 144 tỷ đồng, tương đương tăng 38%. Trong đó chi lương và phụ cấp tăng 41% lên gần 132 tỷ đồng.

 

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của BaoViet Bank đạt 78.271 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cuối năm trước. Trong đó, cho vay khách hàng tăng trưởng tới 31,5% đạt 33.196 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của ngân hàng tăng khiêm tốn hơn 11,6% đạt 41.385 tỷ đồng.

Cuối năm 2022, ngân hàng còn 1.109 tỷ đồng nợ xấu nội bảng, tỷ lệ nợ xấu giảm từ 4,94% cuối năm 2021 về 3,34%. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng gần 36% lên 254 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm gần 30% còn 109 tỷ đồng, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 18% còn 746 tỷ đồng.

Các nhóm nợ của ngân hàng cuối năm 2022. (Nguồn: BCTC của BaoViet Bank)

Ngân hàng cũng còn khoảng 2.623 tỷ đồng nợ xấu ở VAMC, tăng 20% (tương đương 437 tỷ đồng) so với cuối năm trước. trong đó đã trích lập dự phòng được gần 865 tỷ đồng.

 

Diệp Bình

Giảm lãi suất có còn nhiều ý nghĩa nếu doanh nghiệp không tiếp cận được vốn?
Theo các ĐBQH, doanh nghiệp đang rất khát vốn tín dụng, nhưng không tiếp cận được vốn, nếu có tiếp cận được thì rất khó để giải ngân do điều kiện vay và thủ tục. Chính phủ đã phải dùng cả mệnh lệnh hành chính để yêu cầu giảm lãi suất, mặc dù vẫn còn cao, tuy nhiên, việc giảm lãi suất không quan trọng bằng tiếp cận được vốn và đưa nguồn vốn đó vào sản xuất, kinh doanh.