|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

OCB lãi hơn 4.300 tỷ đồng trước thuế trong năm 2022

19:03 | 01/02/2023
Chia sẻ
Chi phí hoạt động tăng mạnh trong khi tổng thu nhập hoạt động sụt giảm và chi phí dự phòng rủi ro tăng là nguyên nhân khiến tăng trưởng lợi nhuận đảo chiều trong năm 2022.

Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - Mã: OCB) công bố báo cáo tài chính quý IV với lợi nhuận trước thuế đạt 1.740 tỷ đồng, xấp xỉ với con số cùng kỳ năm trước. 

Thu nhập lãi thuần trong quý cuối năm của OCB tiếp tục tăng trưởng hơn 19% đạt 1.827 tỷ đồng. Lãi thuần từ mảng dịch vụ tăng gần 23% mang về gần 388 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 73% mang về gần 80 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh khác của ngân hàng ghi nhận tăng trưởng đột biến mang về hơn 316 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ. Trong khi đó mảng mua bán chứng khoán đầu tư và kinh doanh đều giảm mạnh so với cùng kỳ 

Luỹ kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế của OCB đạt 4.389 tỷ đồng, giảm 20% so với năm trước.

 

Tính tới cuối năm 2022, tăng trưởng cho vay khách hàng của OCB đạt 17,4% với 119.803 tỷ đồng. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 5,2% đạt 193.994 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của OCB tăng nhẹ 3,4% đạt 102.211 tỷ đồng.

 

Tỷ lệ nợ nhóm 3 đến nhóm 3 của ngân hàng được kiểm soát ở mức 2,23% với 2.671 tỷ đồng nợ xấu. Trong kỳ, ngân hàng cũng tăng bộ đệm dự phòng thêm gần 42% với 1.582 tỷ đồng.

 Các nhóm nợ của OCB cuối năm 2022. (Nguồn: BCTC của OCB).

Huyền Phương