|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank nắm giữ nhiều BĐS thế chấp nhất hệ thống, tỷ lệ bao phủ nợ xấu thấp nhất nhóm Big4

13:44 | 04/04/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 22.087 tỷ đồng, tăng 51 % so với năm 2021. Số dư nợ xấu tại thời điểm cuối năm tăng 2,1% lên 26.064 tỷ đồng.

Ngân hàng Nông Nghiệp và Phát triển Nông thôn (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính năm 2022 với lợi nhuận trước thuế của Agribank đạt 22.087 tỷ đồng, tăng 51 % so với năm 2021.

Trong đó, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của ngân hàng đạt hơn 59.800 tỷ đồng, tăng 29% so với năm 2021. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh kinh doanh vàng và ngoại hối tăng 89% so với năm ngoái lên 2.857 tỷ đồng. Lãi từ chứng khoán đầu tư cũng tăng 96% so với năm trước.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh lỗ 36 triệu đồng trong năm. Hoạt động góp vốn, mua cổ phần cũng ghi nhận thu nhập giảm 3% so với năm 2021.

Tổng thu nhập hoạt động năm 2022 của Agribank đạt 76.802 tỷ đồng, tăng 27% so với năm trước. Chi phí hoạt động tăng 14% lên 27.554 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của Agribank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Agribank đạt 1,8 triệu tỷ đồng, tăng 10,6%. Huy động vốn đạt 1,6 triệu tỷ, tăng 5,3%. Tín dụng đạt 1,4 triệu tỷ, tăng 9,8%.

Nợ xấu của ngân hàng tại thời điểm cuối năm 2022 là 26.064 tỷ đồng, tăng 2,1%, chủ yếu do nợ nhóm 3 và nhóm 5 tăng so với năm ngoái. Song tỷ lệ nợ xấu vẫn giảm từ 1,94% xuống còn 1,81%. Tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Agribank là 139%, thấp nhất trong nhóm Big4.

Một số chỉ tiêu năm 2022 của Agribank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tại thời điểm cuối năm, tổng giá trị tài sản thế chấp của khách hàng tại Agribank là hơn 2,53 triệu tỷ đồng, tăng 10,9% so với năm 2021. Trong đó, bất động sản thế chấp chiếm 90% với gần 2,29 triệu tỷ đồng, tăng 13%, đưa Agribank trở thành ngân hàng nắm giữ nhiều bất động sản thế chấp nhất hệ thống.

 Nguồn: BCTC kiểm toán của Agribank.

Thu nhập bình quân mỗi nhân viên của ngân hàng được tăng từ 26,83 triệu đồng trong năm trước lên hơn 30 triệu đồng/tháng, tăng gần 12%. Agribank là ngân hàng đông nhân viên nhất (bình quân hơn 38.400 người) và thu nhập bình quân nhân viên thấp nhất trong nhóm Big4.

  Nguồn: BCTC kiểm toán của Agribank.

Huyền Phương