|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận Vietbank tăng trưởng âm trong quý IV, cả năm ghi nhận lãi trước thuế 649 tỷ đồng

11:18 | 01/02/2023
Chia sẻ
Quý IV/2022, Vietbank ghi nhận lãi trước thuế giảm 53% xuống 113 tỷ đồng do sự sụt giảm mạnh về lợi nhuận của các mảng kinh doanh. Tuy vậy ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận trước thuế cả năm 2022 tăng 2,1% so với năm trước, đạt 649 tỷ đồng.

Ngân hàng TNCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank – Mã: VBB) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế giảm mạnh  53,1% xuống 113,1 tỷ đồng.

Trong kỳ, trừ lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 12,7% lên 37,2 tỷ đồng, các mảng hoạt động của Vietbank đều ghi nhận sự sụt giảm mạnh khi thu nhập lãi thuần giảm 33,2% xuống còn 466,5 tỷ đồng, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác giảm 53,1% xuống 81,3 tỷ đồng.

Mảng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lỗ gần 7 tỷ đồng và mảng chứng khoán đầu tư lỗ hơn 400 tỷ đồng trong quý IV. Ngoài ra, ngân hàng cũng giảm hơn 77% chi phí dự phòng rủi ro xuống gần 92 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm 2022, lợi nhuận trước thuế Vietbank đạt 649 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Trong đó thu nhập lãi thuần tăng 21,3% so với năm trước lên 1.802 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 35,4% lên 119 tỷ đồng. Mạng kinh doanh ngoại hối ghi nhận lãi gấp gần 5 lần so với năm trước lên 55,6 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận giảm 87% so với năm trước, từu 475,6 tỷ đồng xuống 61,7 tỷ đồng.

 

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của Vietbank đạt 111.936 tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng gần 26% lên hơn 63.632 tỷ đồng. Số dư tiền gửi khách hàng tăng 13,8% so với năm trước, đạt 75.988 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 26% lên 2.324 tỷ đồng, trong đó dư nợ nhóm 5 tăng gần gấp đôi so với cuối năm 2021 lên 1.814 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu (tỷ lệ nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5) giữ nguyên ở mức 3,65%.

 

 

Huyen Vi