|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận trước thuế của SHB tăng 54% trong năm 2022, đạt gần 9.700 tỷ đồng

16:42 | 31/01/2023
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế của SHB đạt 9.659 tỷ đồng trong năm 2022, tăng 54% so với năm trước. Trong đó đóng góp chính vẫn là thu nhập từ lãi với 17.529 tỷ đồng, tăng 13%

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) công bố báo cáo tài chính quý IV/2022 với lợi nhuận trước thuế cả năm đạt 9.659 tỷ đồng, tăng 54% so với năm trước.

Tổng thu nhập từ hoạt động kinh doanh của SHB đạt hơn 19.371 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó đóng góp chính vẫn là thu nhập từ lãi với 17.529 tỷ đồng, tăng 13%. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng tăng 51% so với cùng kỳ, đạt 882 tỷ. Mảng góp vốn, mua cổ phần mang về cho ngân hàng 4,2 tỷ, tăng 13% so với năm ngoái.

Ở chiều ngược lại, lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối và hoạt động kinh doanh khác đều giảm 19%, trong khi lãi thuần từ chứng khoán đầu tư giảm đến 85% so với cùng kỳ.

Riêng trong quý IV, hầu hết mảng kinh doanh của ngân hàng tăng trưởng âm so với năm 2021, trong đó thu nhập lãi thuần giảm 9%. Hoạt động kinh doanh ngoại hối, chứng khoán đầu tư và hoạt động kinh doanh khác cũng ghi nhận lãi thuần giảm mạnh so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế quý IV giảm 48% xuống còn 624 tỷ.

Kết quả kinh doanh năm 2022 của SHB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 31/12/2022, tổng tài sản của ngân hang đạt trên 551.300 tỷ đồng, tăng 8,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 6,4% lên 385.633 tỷ đồng. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 10,6% lên 361.841 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 59,3% so với đầu năm. Tỷ lệ nợ xấu tăng từ 1,69% lên 2,53%.

 Một số chỉ tiêu của SHB. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Phương Nga