|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

BaoViet Bank lãi trước thuế gần 34 tỷ đồng, chi phí dự phòng tăng gấp gần 8 lần cùng kỳ

15:00 | 20/10/2023
Chia sẻ
Mặc dù phần lớn hoạt động kinh doanh ghi nhận kết quả tích cực trong quý III, lợi nhuận BaoViet Bank vẫn quay đầu giảm do chi phí dự phòng rủi ro tăng đột biến lên gần 300 tỷ, gấp gần 8 lần cùng kỳ năm trước.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2023 với lợi nhuận trước thuế đạt 9,1 tỷ đồng, giảm 5,7% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng đã thu về 33,8 tỷ đồng, giảm 6,6%, thực hiện được 35,6% kế hoạch lợi nhuận năm.

Trong quý III, phần lớn các mảng kinh doanh của BaoViet Bank đều ghi nhận kết quả tích cực. Thu nhập lãi thuần đem về cho ngân hàng 216,8 tỷ đồng, tăng 58,7% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ tăng trưởng tới hơn 200%, giúp ngân hàng thu về 403,4 tỷ đồng. 

Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối, chứng khoán kinh doanh đều có mức tăng trưởng cao, tuy nhiên đóng góp vào thu nhập hoạt động của nhóm này tương đối thấp. Ngoài ra, những hoạt động kinh doanh khác của BaoViet Bank cũng đã có lãi trong quý III, thay vì thua lỗ 39 tỷ đồng như năm trước. 

Mảng kinh doanh duy nhất đi lùi trong quý III là lãi thuần từ chứng khoán đầu tư, ghi nhận lỗ 14,6 tỷ đồng, cùng kỳ năm trước ngân hàng cũng lỗ 8,2 tỷ đồng từ mảng này.

Kết quả kinh doanh quý III của BaoViet Bank. 

Tổng thu nhập hoạt động (TOI) của BaoViet Bank tăng 180,6% so với cùng kỳ năm trướcđạt 630,5 tỷ đồng. Mặc dù chi phí hoạt động cũng tăng gần gấp đôi, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh đạt 308,7 tỷ đồng, gấp hơn 6 lần.

Tuy nhiên, chi phí dự phòng tăng gấp gần 8 lần (674,2%) đã ăn mòn sâu vào lợi nhuận trước thuế. Sau khi trừ đi nghĩa vụ thuế, BaoViet Bank chỉ còn 7,2 tỷ đồng lợi nhuận trong quý III. Lũy kế 9 tháng đầu năm, ngân hàng chỉ lãi được 26,9 tỷ đồng, giảm 7% so với cùng kỳ. 

Một số chỉ số tài chính của ngân hàng.

Tính đến cuối quý III, BaoViet Bank ghi nhận tăng trưởng cho vay khách hàng đạt 16,4%, cao hơn mức trung bình của ngành ngân hàng. Tổng tài sản của ngân hàng tăng 1,7% so với cuối năm ngoái,đạt 79.607 tỷ đồng. Số dư tiền gửi của khách hàng tăng 18,6%, đạt 49.065 tỷ đồng. 

Số dư nợ xấu của ngân hàng ở mức 1.537 tỷ đồng, giảm so với cuối quý II, nhưng tăng 38,5% so với cuối năm trước. Tính đến ngày 30/9, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng ở mức 3,98%, tăng nhẹ so với mức 3,34% vào cuối năm ngoái.

Vào cuối tháng 9, ngân hàng còn khoảng 3.498 tỷ đồng nợ xấu ở VAMC, tăng 33% (tương đương 874 tỷ đồng) so với cuối năm trước. Trong đó đã trích lập dự phòng được gần 963 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC BaoViet Bank.

Sau ba quý đầu năm, số lượng nhân viên của ngân hàng đã tăng thêm 8,9% so với đầu năm, đạt 1.541 lao động vào cuối tháng 9. Tuy nhiên, chi phí cho nhân viên đã sụt giảm mạnh nếu so với giai đoạn cuối năm ngoái. Trong quý IV/2022, BaoViet Bank từng chi 144 tỷ đồng cho nhân viên những sang đến quý III năm nay, con số này giảm xuống chỉ còn 92 tỷ đồng. 

Minh Quang