|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Vì đâu lợi nhuận Ngân hàng Bảo Việt tăng 76% trong khi nhiều mảng kinh doanh giảm sút?

07:26 | 22/07/2022
Chia sẻ
Trong quý II, các mảng kinh doanh chính của BaoViet Bank ghi nhận sụt giảm mạnh, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn tăng 76% so với cùng kỳ đạt hơn 17 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro là tác nhân chính cho việc "đảo chiều" này.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank) vừa công bố báo cáo tài chính quý II với thu nhập nhiều mảng kinh doanh giảm sút mạnh trong kỳ (trừ mảng kinh doanh chứng khoán và hoạt động kinh doanh khác).

Trong đó thu nhập lãi thuần giảm 48,3% từ 325,9 tỷ đồng xuống còn 168,6 tỷ đồng do thu nhập lãi tiền gửi và lãi cho vay khách hàng giảm mạnh.

Các nguồn thu khác cũng có sự sụt giảm mạnh. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm còn một nửa với 10,4 tỷ đồng, giảm 49,3%. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối cũng giảm 31,8% còn 3 tỷ đồng trong quý II do có sự giảm mạnh trong thu nhập từ các công cụ tài chính phái sinh tiền tệ so với cùng kỳ (từ 4,3 tỷ giảm còn 1,5 tỷ đồng).

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của ngân hàng giảm 71,5% trong quý II, tuy nhiên lợi nhuận trước thuế vẫn ghi nhận tăng 76% so với cùng kỳ đạt 17,6 tỷ đồng. Nguyên nhân chính là chi phí dự phòng rủi ro trong kỳ giảm mạnh từ hơn 198 tỷ đồng trong quý II/2021 về 41,8 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, lợi nhuận thuần của ngân hàng giảm gần 83% so cùng kỳ, còn hơn 68 tỷ đồng. Số trích lập dự phòng rủi ro tín dụng chỉ còn gần 42 tỷ đồng. Ngân hàng báo lãi trước thuế 26,5 tỷ đồng, tăng hơn 57%.

Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của BaoViet Bank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp) 

Tính đến cuối quý II, tổng tài sản ngân hàng còn 62,724 tỷ đồng, giảm 4% so với đầu năm. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,4% (28,367 tỷ đồng), dự phòng rủi ro cho vay khách hàng đạt 283 tỷ đồng, tăng 17,3%. Tiền gửi của khách hàng tăng nhẹ 0,7% đạt 37.320 trong 6 tháng đầu năm.

Tổng nợ xấu tại ngày 30/06/2022 gần 1,030 tỷ đồng, giảm 17,5% so với đầu năm, trong đó giảm mạnh nhất là nợ nghi ngờ (Nhóm 4). Kết quả, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay từ mức 4,94% đầu năm giảm xuống còn 3,63%.

Một số chỉ tiêu của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm.  (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp) 

Huyen Vi

Vinhomes lãi ròng 11.513 tỷ đồng nửa đầu 2024
Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng đạt 51.710 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm. Công ty hướng đến hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2024 khi các dự án trọng điểm như Vinhomes Ocean Park 3, Vinhomes Royal Island.