|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Thu đột biến từ chứng khoán đầu tư, LienVietPostBank báo lãi 6 tháng tăng 71% so với cùng kỳ

13:47 | 21/07/2022
Chia sẻ
Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm của ngân hàng đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và thực hiện 94% kế hoạch năm.

Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LienVietPostBank) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 4.537 tỷ đồng, tăng 71% so với cùng kỳ và thực hiện 94% kế hoạch năm (4.800 tỷ đồng).

Trong đó, thu nhập thuần từ lãi tăng trưởng gần 40% so với cùng kỳ nhờ quy mô tín dụng bán lẻ tăng trưởng cao và thu lãi khoản vay cơ cấu COVID-19 của khách hàng đã khôi phục hoạt động kinh doanh.

Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ tăng trưởng 33%, đạt 520 tỷ đồng nhờ các dịch vụ như bảo hiểm, thẻ, ngân hàng số. Các hoạt động kinh doanh khác cũng mang về cho ngân hàng hơn 206 tỷ đồng lãi thuần, tăng 430% so với cùng cùng kỳ.

Đáng chú ý, hoạt động chứng khoán đầu tư tăng đột biến so với cùng kỳ lên hơn 346 tỷ đồng, đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của ngân hàng. Mặt khác, hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng lại không mấy thuận lợi khi giảm gần 67% so với cùng kỳ xuống còn 37,8 tỷ đồng.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, LienVietPostBank trích lập gần 950 tỷ đồng dự phòng rủi ro, tăng 54% so với cùng kỳ. Riêng trong quý II, chi phí dự phòng của ngân hàng tăng 57% so với cùng kỳ, đạt 637 tỷ đồng.

 Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm của LienVietPostBank. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp).

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng tăng 4,1% so với đầu năm lên hơn 300.000 tỷ đồng. Trong đó cho vay khách hàng tăng đến 8,6%, đạt 226.915 tỷ đồng, dự phòng rủi ro cho vay tăng 21,7%. Huy động tiền gửi từ khách hàng tăng 3,1 so với đầu năm, đạt 185.788 tỷ đồng.

Số dư nợ xấu tăng 11,2% từ 2.863 tỷ đồng lên 3.183 tỷ đồng do nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) tăng mạnh 38% lên 1.837 tỷ đồng, kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng lên 1,4%.

Một số chỉ tiêu của ngân hàng trong 6 tháng đầu năm. (Nguồn: Phương Nga tổng hợp). 

Phương Nga