|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Agribank báo lãi tăng 60% so với cùng kỳ, vượt 15.000 tỷ đồng, còn gần 30.000 tỷ nợ xấu

14:25 | 01/08/2022
Chia sẻ
Agribank công bố lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15.080 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ do tăng trưởng từ các hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, nợ xấu ở mức gần 30.000 tỷ đồng, tăng hơn 20% kéo theo tỷ lệ nợ xấu tăng 2,16%.

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) vừa công bố báo cáo tài chính giữa niên độ với lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm đạt 15.080 tỷ đồng, tăng gần 60% so với cùng kỳ, cao hơn hai "ông lớn" VietinBank và BIDV và vươn lên xếp thứ ba trong số các ngân hàng đã công bố kết quả kinh doanh, chỉ sau VPBank và Vietcombank.

Nửa đầu năm, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của Agribank tăng nhẹ 2,1% so với cùng kỳ, do đó, động lực chính của tăng trưởng lợi nhuận đến từ việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro, giảm hơn 40%.

Trong kỳ, chỉ có nguồn thu chính từ lãi và hoạt động kinh doanh khác ghi nhận tăng trưởng, thu nhập lãi thuần đạt 27.854 tỷ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ. Các mảng kinh doanh còn lại đều sụt giảm về lợi nhuận. 

Cụ thể, lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 7,9% còn 2.328 tỷ đồng, lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối giảm 25,5% còn hơn 565 tỷ đồng. Ngoài ra, trong khi 6 tháng đầu năm 2021 lãi thuần từ chứng khoán đầu tư của Agribank là 20,7 tỷ đồng thì 6 tháng đầu năm nay ngân hàng chưa ghi nhận lãi thuần từ hoạt động này.

  Kết quả kinh doanh quý II của Agribank.(Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC) 

Tính đến 30/6/2022, tổng tài sản của ngân hàng đạt 1,7 triệu tỷ đồng, tăng 4,4% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 5,9% ở mức gần 1,4 triệu tỷ đồng, trích lập dự phòng rủi ro tăng 12,9% với 38.420 tỷ đồng.

Số dư tiền gửi khách hàng của Agribank tăng nhẹ 3,1% lên 1,59 triệu tỷ đồng. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng 22,1% ở mức 29.983 tỷ đồng, trong đó nợ có khả năng mất vốn chiếm 64,6% nợ xấu (19.375 tỷ đồng). Tỷ lệ nợ xấu từ 1,87% vào đầu năm tăng lên 2,16% khi kết thúc 6 tháng đầu năm.

  Một số chỉ tiêu tài chính của Agribank. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp từ BCTC). 

Huyen Vi