|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt làm ăn ra sao trong nửa đầu năm 2022?

13:53 | 01/08/2022
Chia sẻ
Trong khi mảng kinh doanh bảo hiểm tiếp tục ghi nhận tăng trưởng tích cực thì mảng chứng khoán của Tập đoàn lại sa sút. Lợi nhuận 6 tháng đầu năm giảm 15% so với cùng kỳ.

Tập đoàn Bảo hiểm Bảo Việt (Mã: BVH) vừa công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu hợp nhất đạt 26.676 tỷ đồng, tăng trưởng 8% so với cùng kỳ năm 2021. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 828 tỷ đồng, giảm 15% so với cùng kỳ. Tổng tài sản hợp nhất tại 30/06/2022 vượt mốc 8 tỷ USD, đạt 193.291 tỷ đồng, tăng 14% so với thời điểm 31/12/2021. 

Trong đó, doanh thu công ty mẹ đạt 771 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 550 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 3,8% và 3,4% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng tài sản công ty mẹ tại ngày 30/06/2022 đạt 19.337 tỷ đồng; vốn chủ sở hữu đạt 19.046 tỷ đồng, tăng tương ứng 2,3% và 2,8% so với thời điểm 31/12/2021. 

Danh sách các công ty con của Tập đoàn Bảo Việt

 Nguồn: BCTC hợp nhất của Tập đoàn Bảo Việt.

Lợi nhuận mảng phi nhân thọ tăng 57,5%

Thông tin từ Bảo Việt cho biết mảng phi nhân thọ ghi nhận kết quả khả quan trong quý II với lợi nhuận sau thuế đạt 131 tỷ đồng,tăng 57,5% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng doanh thu của mảng đạt 5.547 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% so với cùng kỳ.

Trong mảng bảo hiểm nhân thọ,Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ ghi nhận tổng doanh thu đạt 20.174 tỷ đồng tăng trưởng 9,5% so với cùng kỳ, tiếp tục duy trì dẫn đầu về tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ. Lợi nhuận sau thuế của Bảo Việt Nhân thọ đạt 480 tỷ đồng, tăng trưởng 18,9% so với cùng kỳ năm 2021. 

Với lĩnh vực quản lý quỹ, Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF)tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định cả về quy mô tài sản quản lý, kết quả kinh doanh và đầu tư.

Tại thời điểm 30/6/2022, tổng tài sản quản lý của BVF đạt 126.263 tỷ đồng, tăng trưởng 19,8% so với thời điểm 31/12/2021. Tổng doanh thu 6 tháng đầu năm của BVF đạt 62 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 26 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 6,6% và 2,2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Trong khi đó, lĩnh vực kinh doanh chứng khoán ghi nhận giảm sút. Trong quý II,tổng doanh thu hoạt động trong quý II củaCông ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 234,5 tỷ đồng, giảm 31,9% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lãi trước thuế quý II của BVSC đạt 19,5 tỷ đồng, giảm tới 82,2% so cùng kỳ, đây là mức lợi nhuận thấp nhất của công ty trong hai năm trở lại đây. Nguyên nhân chính là việc cắt lỗ từ mảng đầu tư trái phiếu và cổ phiếu.

 Lũy kế nửa đầu năm nay, BVSC ghi nhận doanh thu hoạt động 484 tỷ đồng, giảm 13,1% so 6 tháng đầu năm ngoái, lợi nhuận trước thuế ghi nhận mức sụt giảm sâu hơn (57%) xuống 80,5 tỷ đồng. 

Diệp Bình