|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Danh mục cổ phiếu nghìn tỷ của Tập đoàn Bảo Việt biến động ra sao trong quý I?

08:15 | 04/05/2023
Chia sẻ
Danh mục cổ phiếu niêm yết của Tập đoàn Bảo Việt gồm các mã như VNM, CTG, VNR,... có mức giảm giá nhẹ khoảng 7% trong quý I trong khi đó các cổ phiếu chưa niêm yết dự kiến giảm giá một nửa.

Tập đoàn Bảo Việt (Mã: BVH) đã công bố báo cáo tài chính quý I với lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt hơn 657 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, lợi nhuận từ hoạt động tài chính của Tập đoàn đã tăng 23% mang về gần 2.500 tỷ đồng trong khi lợi nhuận gộp từ các hoạt động kinh doanh bảo hiểm là âm 111 tỷ đồng (cùng kỳ năm trước mang về gần 347 tỷ đồng).

 

Danh mục nghìn tỷ đồng cổ phiếu của Tập đoàn

Tính đến 31/3/2023, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt đạt 220.461 tỷ đồng (~ 9 tỷ USD), tăng 9,3% so với cuối năm trước. Tập đoàn đã tăng số dư đầu tư tài chính ngắn hạn thêm 14,4% lên 117.146 tỷ đồng, các khoản đầu tư tài chính dài hạn tăng nhẹ 3,4% lên 84.238 tỷ đồng.

Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn chiếm tỷ trọng chính với gần 194.800 tỷ đồng (ngắn hạn chiếm 114.430 tỷ đồng) bao gồm tiền gửi (khoảng 126.000 tỷ đồng), trái phiếu (65.500 tỷ đồng) và tạm ứng từ giá trị hoàn lại.

Tập đoàn nắm giữ gần 3.000 tỷ đồng chứng khoán kinh doanh gồm cổ phiếu niêm yết, chưa niêm yết, chứng chỉ quỹ, trái phiếu,...

Danh mục cổ phiếu niêm yết của Tập đoàn Bảo Việt gồm các mã như VNM (giá gốc 418 tỷ đồng); CTG (390 tỷ đồng); VNR (giá gốc 266 tỷ đồng) và các cổ phiếu niêm yết khác (1.343 tỷ đồng) có mức giảm giá nhẹ khoảng 7% trong quý I.

Các cổ phiếu chưa niêm yết nắm giữ như Tổng công ty MBLand, Thuỷ sản Cà Mau,... chiếm tỷ trọng nhỏ chưa đầy 79 tỷ đồng (giá gốc), sau khi trích lập dự phòng giá trị ghi sổ của nhóm này còn chưa đầy một nửa 37 tỷ đồng.

Tập đoàn nắm giữ lượng trái phiếu thấp hơn 162 tỷ đồng trong đó chiếm tỷ trọng lớn nhất là trái phiếu của VietinBank (50 tỷ đồng).

 Nguồn: BCTC của Tập đoàn Bảo Việt

Các công ty con của Tập đoàn làm ăn ra sao?

Tổng doanh thu công ty mẹ đạt 386 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 280 tỷ đồng, tăng trưởng lần lượt 1,1% và 3,8% so với cùng kỳ năm 2022. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 17.778 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 17.583 tỷ đồng tại ngày 31/3/2023, tăng nhẹ so với thời điểm 31/12/2022.

Trong đó, lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ đạt 2.973 tỷ đồng tổng doanh thu, tương đương cùng kỳ năm 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 69 tỷ đồng.

Lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ đạt 10.805 tỷ đồng tổng doanh thu, tăng trưởng 11,8%, lợi nhuận sau thuế đạt 298 tỷ đồng, tăng trưởng 12,4% so với cùng kỳ năm 2022.

Về mảng quản lý quỹ, vào cuối quý I, tổng tài sản quản lý ròng của Công ty Quản lý Quỹ Bảo Việt (BVF) đạt gần 113.000 tỷ đồng, tăng 3,6% so với thời điểm 31/12/2022. Tổng doanh thu của BVF đạt 37,3 tỷ đồng tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ 2022, lợi nhuận sau thuế đạt 17,4 tỷ đồng.

Quý I/2023, Công ty Chứng khoán Bảo Việt (BVSC) đạt 138 tỷ đồng doanh thu và đạt 27 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế. 

Diệp Bình