|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Bảo Việt muốn chia cổ tức 10%, mục tiêu lãi 1.150 tỷ đồng trong năm 2024

08:02 | 24/06/2024
Chia sẻ
Tập đoàn Bảo Việt dự kiến sẽ bỏ ra 745 tỷ đồng để chia cổ tức năm 2023, tương ứng với tỷ lệ 10,04%.

Tập đoàn Bảo Việt (Bảo Việt - Mã: BVH) đã công bố tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Đại hội dự kiến tổ chức vào sáng ngày 26/6 tại Hội trường Tầng 6, tòa nhà Bảo Việt, số 71 Ngô Sỹ Liên, Đống Đa, Hà Nội. Bảo Việt đã chốt danh sách cổ đông từ ngày 31/5. 

ĐHĐCĐ năm nay sẽ thảo luận và thông qua các tờ trình về kết quả, kế hoạch kinh doanh, chi trả thù lao, phương án phân phối lợi nhuận, điều lệ và những nội dung khác. 

Chia cổ tức 10%

Năm 2023, Bảo Việt ghi nhận tổng lợi nhuận sau thuế công ty mẹ là 1.116 tỷ đồng. Sau khi thực hiện trích lập các quỹ theo quy định, lợi nhuận sau thuế còn lại của năm tài chính 2023 là 745 tỷ đồng, lợi nhuận chưa phân phối đến hết năm 2022 là 42 triệu đồng. 

BVH dự kiến sẽ dành 745 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng tỷ lệ 10,037%. Phần lợi nhuận còn lại là 54 triệu đồng sẽ dùng để bổ sung vào nguồn chia cổ tức năm sau. 

Sang năm 2024, Bảo Việt tiếp tục duy trì chia cổ tức hết bằng tiền mặt cho cổ đông. Với tỷ lệ trích lập các quỹ tương tự như năm 2023, lợi nhuận sau thuế dự kiến là 1.150 tỷ đồng thì cổ đông của Bảo Việt có thể nhận về 768 tỷ đồng cổ tức. 

Theo dữ liệu từ VSD, Bảo Việt liên tục chia cổ tức tiền mặt kể từ năm 2009.

Mục tiêu kinh doanh thận trọng

Bảo Việt nhận định thị trường bảo hiểm năm 2024 sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, tạo ra “cú hích” về chất lượng sản phẩm, khôi phục lại niềm tin thị trường khi nền tảng pháp lý được hoàn thiện. Ngoài ra, công ty dự báo tình hình tài chính của Việt Nam trong năm tới sẽ tích cực hơn. 

Căn cứ những yếu tố trên, Bảo Việt đặt mục tiêu tổng doanh thu dự kiến của công ty mẹ trong năm 2024 là 1.646 tỷ đồng, tăng 4,6% so với kết quả thực hiện năm 2023; lợi nhuận sau thuế đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 3%. Quý I vừa qua, Bảo Việt ghi nhận doanh thu công ty mẹ đạt 400 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ở mức 290 tỷ đồng, lần lượt thực hiện 24,3% và 25,2% kế hoạch năm.

Để đạt được những mục tiêu trên, Ban Điều hành Bảo Việt đưa ra 5 giải pháp trọng tâm: tăng cường năng lực tài chính; tập trung đầu tư hệ thống công nghệ thông tin; đẩy mạnh đề án Hợp lực giữa các đơn vị trong tập đoàn; tối ưu kênh phân phối đại lý và phát triển kênh số; thực hiện mô hình quản trị tiên tiến. 

Minh Quang