|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận 9 tháng BaoVietBank giảm 21% so với cùng kỳ, nợ xấu về 3,23%

11:31 | 24/10/2022
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, Ngân hàng Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận đạt 36,2 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ. Tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 4,94% xuống 3,23%.

Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoVietBank) công bố báo cáo tài chính quý III/2022 với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 36,2 tỷ đồng, giảm gần 21% so với cùng kỳ

Các hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều ghi nhận sự sụt giảm sau 9 tháng đầu năm. Trong đó, thu nhập lãi thuần giảm hơn 24% so với cùng kỳ, ở mức 486,9 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động dịch vụ và kinh doanh ngoại hối là 163,6 tỷ đồng và 11,1 tỷ đồng, lân lượt giảm 32,2% 2,6% so với cùng kỳ. Lợi nhuận từ chứng khoán kinh doanh giảm gần một nửa so với cùng kỳ năm trước, ở mức 29 tỷ đồng.

Từ đó, tổng thu nhập hoạt động của ngân hàng sau 9 tháng đầu năm giảm 41,2% so với cùng kỳ năm trước, đạt 596,4 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm, ngân hàng cũng giảm chi phí dự phòng rủi ro, giảm từ 531,2 tỷ đồng xuống 80,5 tỷ đồng, giảm hơn 6 lần so với cùng kỳ. Riêng trong quý III, chi phí dự phòng rủi ro của ngân hàng giảm gần 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái, ở mức hơn 38,7 tỷ đồng.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022  của Ngân hàng Bảo Việt. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của Ngân hàng Bảo Việt đạt 65.744 tỷ đồng, tăng 0,4% so với cuối năm 2021. Dư nợ tín dụng tăng 18,2% so với cuối năm trước, đạt 29.842 tỷ đồng.

Sau 9 tháng, huy động tiền gửi khách hàng tăng 0,5% đạt 37.252 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm giảm 0,6% so với đầu năm, đạt 2.731 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng giảm 22,7% xuống còn 964 tỷ đồng, trong đó nợ nhóm 5 giảm 12% so với đầu năm (795,2 tỷ đồng), chiếm 82,4% số dư nợ xấu. Qua đó, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng giảm từ 4,94% xuống 3,23%.

   Một số chỉ tiêu 9 tháng của Ngân hàng Bảo Việt. (Nguồn: Huyen Vi tổng hợp). 

Huyen Vi