|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

VIB lãi gấp đôi cùng kỳ trong quý III

13:30 | 28/10/2022
Chia sẻ
Lũy kế 9 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của VIB đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Lãi thuần của các mảng kinh doanh ghi nhận tăng trưởng, tuy nhiên mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư lại ghi nhận lỗ.

Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB - Mã: VIB) vừa công bố báo cáo tài chính với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 7.814 tỷ đồng, tăng 46,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong quý IIIlợi nhuận trước thuế của ngân hàng tăng gấp đôi so với cùng kỳ năm trước, đạt 2.791 tỷ đồng.  

Trong ba quý đầu năm, các mảng kinh doanh chính của ngân hàng vẫn ghi nhận tăng trưởng. Thu nhập lãi thuần tăng 31,3% so với cùng kỳ đạt hơn 11.051 tỷ đồng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt hơn 2.348 tỷ đồng, tăng 31,4% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động kinh doanh khác tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ, đạt hơn 270 tỷ đồng. 

Tuy nhiên, mảng kinh doanh ngoại hối và chứng khoán đầu tư ghi nhận lỗ lần lượt 223,2 tỷ đồng và 78,7 tỷ đồng. 

 Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2022 của VIB.

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của VIB đạt 340.910 tỷ đồng, tăng 10,1% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 12,2% so với cuối năm trước, đạt 226.152 tỷ đồng. Ngân hàng cũng đã trích lập dự phòng 2.869 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cuối năm trước.

Sau 9 tháng, huy động tiền gửi khách hàng tăng 8,9% đạt 189.033 tỷ đồng, trong đó tiền gửi không kỳ hạn giảm 9% so với cuối năm trước, đạt 22.938 tỷ đồng.

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, số dư nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 13,6% lên 5.314 tỷ đồng đưa tỷ lệ nợ xấu nhích từ 2,32% lên 2,35%.

 

Huyen Vi