|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Lợi nhuận BIDV vượt 17.000 tỷ đồng sau 9 tháng, nợ xấu tăng gần 54% so với đầu năm

19:37 | 28/10/2022
Chia sẻ
Trong 9 tháng đầu năm, BIDV lãi trước thuế 17.005 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước, riêng quý III, lợi nhuận tăng gấp 2,7 lần. Số dư nợ xấu của ngân hàng tăng gần 54% với 18.877 tỷ đồng.

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV - Mã: BID) vừa công bố báo cáo tài chính riêng lẻ với lợi nhuận trước thuế 9 tháng đầu năm đạt 17.005 tỷ đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong kỳ, thu nhập lãi thuần, nguồn thu chính của ngân hàng, đạt 40.386 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ kinh doanh ngoại hối tăng 60,1%, đạt 1.868 tỷ đồng. Lãi thuần từ chứng khoán đầu tư ghi nhận lãi 116,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 343,5 tỷ đồng.

Trong khi đó, mảng dịch vụ và các hoạt động kinh doanh khác lại giảm lần lượt 10,6% và 22% về 3.610 tỷ đồng và 3.701 tỷ đồng. Việc mua bán chứng khoán kinh doanh ghi nhận lỗ 76,9 tỷ đồng sau 9 tháng trong khi cùng kỳ lãi hơn 440 tỷ đồng

Lợi nhuận thuần từ kinh doanh của ngân hàng trong ba quý tăng 9,6%, tuy nhiên nhờ cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro (giảm 17,3%) nên lợi nhuận trước thuế của ngân hàng ghi nhận tăng hơn 71%. Riêng trong quý III, lợi nhuận trước thuế tăng lên gấp 2,7 lần so với cùng kỳ năm trước.

  Kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2022 của BIDV

Tính đến 30/9/2022, tổng tài sản của BIDV đạt 2 triệu tỷ đồng, tăng 16,7% so với cuối năm 2021. Trong đó, cho vay khách hàng tăng 10,5% so với cuối năm trước, đạt 1,46 triệu tỷ đồng. Huy động tiền gửi khách hàng tăng 2,8% đạt gần 1,4 triệu tỷ đồng,

Về chất lượng tín dụng, trong 9 tháng đầu năm, nợ xấu nội bảng của ngân hàng tăng 53,9% lên 18.877 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ cho vay của ngân hàng tăng từ 0,93% lên 1,29%.

Trong cơ cấu nhóm nợ, nợ có khả năng mất vốn (nợ nhóm 5) đã tăng gấp đôi so với cuối năm ngoái lên 12.251 tỷ đồng và chiếm 64,8% tổng số dư nợ xấu của ngân hàng.

Ngân hàng cũng đã tăng trích lập dự phòng rủi ro lên gần 42.000 tỷ đồng, tăng gần 50% so với cùng kỳ, là bộ đệm cho các rủi ro về nợ xấu.

  Một số chỉ tiêu 9 tháng năm 2022 của BIDV,  

Huyen Vi